Lezzetlenmek nedir, Lezzetlenmek ne demek

  • İyi bir tat kazanmak, tat verilmek, lezzetli bir duruma gelmek

Lezzetlenmek kısaca anlamı, tanımı:

Lezzet : Ağız yoluyla alınan tat. Herhangi bir şey karşısında duyulan zevk, haz.

Kazanmak : Çıkmak, isabet etmek. Edinmek, sahip olmak. Olumlu, iyi bir sonuç elde etmek. Kazanç sağlamak. Kendinden yana çekmek. Yenmek, galip gelmek. Tutulmak, yakalanmak. Ele geçirmek, fethetmek, kazanç sağlamak.

Verilmek : Verme işine konu olmak.

Lezzetli : Zevkli, haz dolu. Tadı güzel.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gelme : Gelmek işi. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Gelmiş olan. Yetişme.

Diğer dillerde Lezzetlenmek anlamı nedir?

İngilizce'de Lezzetlenmek ne demek? : to become tasty