Like a bump on a log türkçesi Like a bump on a log nedir

  • Put gibi.
  • Put gibi hareketsiz.
  • Ölü gibi.

Like a bump on a log ingilizcede ne demek, Like a bump on a log nerede nasıl kullanılır?

Like : Hoşlanmak. Benzer. Bağ.gibi. Sevmek. Dilemek. Beğenmek. -in özelliği. -miş gibi. Rağbet etmek. Hoşuna gitmek.

A : Amperin simgesi. İngiliz alfabesinin birinci harfi. La (müzik terimi). Bir. Herhangi bir. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. Atom ağırlığı.

Bump : Küt. Toslamak. Güm diye. Şişlik. Tümsek. Bindirmek. Kütlemek. Gafleten. Sarsılmak. Çıkıntı.

On : Esnasında. Civarında. Giyilmiş. Üstünde. Çakırkeyif. Üzerinde. Açık. Devrede. Olmakta olan.

Log : Tomruk. Mesafe katetmek. Kronolojik sırayla kaydetmek. Seyir defterine yazmak. Kütük. (gemi veya uçak vb) seyir defteri. Yazım çizinliği. Ağaç kesmek. Belirli bir mesafe katetmek. Bir bilgisayar dizgesinin kullanıldığı tüm iş geçişlerine ve görevlere ilişkin her türlü bilgiyi, her birimin kullanım süreleri, kullanıcıların kimlikleri vb. tüm ayrıntılarıyla içeren tutanaklar. bu tutanakların birikmesiyle oluşan kütük; günlük kütüğü.

Like a bomb : Çok iyi. Bomba gibi.

Like a drowned rat : Sırılsıklam.

Act like a fool : Aptallık etmek. Eşeklik etmek.

Like a cat with nine lives : Dokuz canlı. Kedi gibi dokuz canlı.

 

Like a house afire : Son süratle. Son sürat. Gül gibi (geçinmek). Ballı börekli (olmak).

İngilizce Like a bump on a log Türkçe anlamı, Like a bump on a log eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Like a bump on a log ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

More dead than alive : Ölüden beter. Ruhsuz. Çok yorgun.

Deadpans : İfadesiz. Anlamsız. Duygusuz. Ruhsuz. Cansız. İfadesiz bir şekilde söylemek veya yapmak.

Lifeless : Soluk. Ölgün. Ruhsuz. Donuk. Camit. Ölü. Sönük. Durgun. Cansız.

Deadpan : İfadesiz bir şekilde söylemek veya yapmak. Anlamsız. İfadesiz. Ruhsuz. Cansız. Duygusuz.

Death pale : Soluk benizli. Sapsarı.

As death : Kaçınılmaz. Ölüm gibi. Leçek şekilde. Öldürücü.

Cadaverous : Zayıf. Kadavra ile ilgili. Kadavra gibi. Sıska. Bir deri bir kemik. Soluk. Sapsarı.

Effetely : Kısır halde. Çökmüş bir şekilde. Verimsizce. Bitkin bir şekilde. Ruhsuzca. Eskimiş bir halde. Kısır bir şekilde. Köhnemiş bir şekilde. Sönük bir şekilde. Yorgun bir halde.

Cadaverously : Soluk bir şekilde. Kadavra üzerinde. Öldüğünde beyazlaşma zamanı.

Deathlike : Öldürücü. Ölüm gibi.

Like a bump on a log synonyms : deadpanned, dead and alive.