Limitet şirket nedir, Limitet şirket ne demek

Limitet şirket; bir ticaret terimidir.

  • Limitet ortaklık

Limitet şirket anlamı, tanımı:

Limitet : Sınırlı.

Limit : Sınır.

Şirket : Ortaklık.

Ortaklık : İki veya daha çok kimsenin iş yaparak kazanç elde etmek için birleşmeleri, şirket. Ortak olma durumu, iştirak, müşareket, şeriklik.

Limitet ortaklık : Ortaklarının sorumluluğu, koydukları sermaye ile sınırlı bulunan ortaklık, limitet şirket.