Limned türkçesi Limned nedir

Limned ingilizcede ne demek, Limned nerede nasıl kullanılır?

Limner : Ressam.

Limners : Ressam.

Limnetic : Limnetik. Tatlısu. Göl veya bataklığa ait olan.

Bathylimnetic : Bir gölün derin sularına ait olan. Batilimnetik.

Slimness : Zayıflık. Narinlik. Azlık. Kıtlık. İncelik. Yetersizlik.

Limnobiology : Durgun sulardaki canlı organizmaları inceleyen bilim dalı. Gölbilim. Limnobiyoloji.

Limnodromous fishes : Bir göl içerisinde, gölün bir bölgesinden diğerine göç eden balıklar. Limnodrom balıklar.

Limnodromous : Limnodrom. Balıkların yalnız tatlı sularda yaptığı göçler. limnodrom. Potamodrom. Gölgöçer. Bir göl içerisinde, gölün bir bölgesinden diğerine göç eden.

Limnaea : Karından ayaklılar (gastropoda) sınıfının, akciğerli salyangozlar (pulmonata) takımından, kabuğu ince, tepesi sivri, son kıvrımı büyük olan türleri içine alan bir yumuşakça cinsi. Sivri tatlı su salyangozu.

Limnobiont : Tatlı suda yaşayan. Limnobiyont.

İngilizce Limned Türkçe anlamı, Limned eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Limned ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Crossing out : Silmek. Karalama. Çizme. Üstünü çizme. Bozma. Silme.

Cross out : Üstünü çizerek iptal etmek. Üstünü çizmek. Silmek. Karalamak. Kalem çekmek. Listeden silmek. Çizdirmek.

 

Lineup : Düzenleme. Satıryukarı. Sıra. Zanlı teşhis odası. Saf. Dizi. Program. Belirli bir amaç için bir araya gelmiş olan insanlar veya gruplar sayısı. Teşhis maksadıyla zanlıları veya şüpheli şahısları sıraya dizme. Teşhis amacıyla yüzleştirme veya muvacehe.

Figure : Çizge. Bilgisayar, kimya alanlarında kullanılır. Olarak yer almak. Sayıları gösteren simgelerden her biri. Biçim. İnsan tasviri. Figür. İfade etmek. Sanmak. Görünmek.

Modest : Alçakgönüllü. Mütevazı. Alçak gönüllü. Yalın. Gösterişsiz. Sade. Ilımlı. Mütevazi. Namuslu. Mazlum.

Chorus : Nakarat. Topluca söylemek. Şarkının koro bölümü. Revü dans topluluğu. Ezgili ya da esgisiz ve tartımlı sözleri uyumlu bir biçimde birlikte söyleyen topluluk. antik yunan tiyatrosunda önce dans edilen yere sonra da ezgili dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad. Toplu olarak melodili ya da ritimli sözleri söyleyen topluluk. yunancada önce dans edilen yere, sonra da şarkılı dansa ve bir de bunu yapanlara verilen ad. antik tragedyada birbirlerine benzeyen ezgilerde seslerini birbirine uyumlayan ve dramatik olayın kahramanı karşısında onu gözleyen, yorumlayan, değerlendiren, kimi kez de olaya karışan topluluk. koronun bölümleri: parodos (giriş ezgisi-kommos) (yakınma ezgisi-hareketlerle) stasiman (olanları saptama ezgisi) - exodas (çıkış çizgisi). ortaçağda dinsel yapıtlarda ayrı ayrı bölümler arasında anlatım (epik) biçimde korolar vardır. elizabeth tiyatrosunda ya da shakespeare'de koro adlı tek bir oyuncu, çok kez soytarı rolünde. klasik yapıtlarda koro, antik yapıtların etkisi altında yeniden kullanılmıştır. örnek: schiller: "braut von messina" (-messina'lı gelin). Asıl sese, ona çok yakın frekansta sesler ekleyerek eserin birden fazla çalgıyla seslendirildiği duygusunu uyandıran efekt ve bunu sağlayan cihaz. Koro halinde söylenilen bölüm. Koro topluluğu. Koro (efekti).

 

Constructs : İmal etmek. Tertip etmek. Yapmak. İnşa etmek. Düzenlemek. Dikmek. İskeletini çizmek. İmar etmek.

Minor : İkinci derecede. İkincil. Reşit olmayan. Reşit olmayan kimse. Daha az. Küçümen. İlk notadan itibaren sırasıyla 1 tam, 1 yarım, 2 tam, 1 yarım ve 2 tam aralıklardan oluşan ses dizisi. Minör. Önemsiz. Ufak tefek.

Small : Fakir. Hafif. Önemsiz. Alçak. Ufacık. Arka. Mütevazi. Küçük. Minik. Mini.

Limned synonyms : pocket sized, pocket size, rivet line, limns, picture, construct, delete, rank, depicts, limning, depicture, describe, dash off, row, constructing, portrays, drew, delineates, illustrates, paint, chorus line, delineate, depict, illustrate, narrow, describes, illustrating, small scale, limn, depicted, formation, depicting, linemen.

Limned zıt anlamlı kelimeler, Limned kelime anlamı

Wide : Açık. Adamakıllı. Gen. Uzak. Geniş bir alanı kaplayan. Geniş. Bol. Tamamen. Ardına kadar. İyice.

Unlimited : Sayısız. Sınırsız. Sınırlanmamış. Hadsiz. Şartsız. Kısıtlamasız. Sonsuz. Kayıtsız. Limitsiz.

Blessed : Kutsanmış. Bereketli. Mutlu. Mübarek. Kutlu. Mutluluk veren. Allah'ın. Huzurlu. Kutsal.