Liste nedir, Liste ne demek

Liste; kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

 • Alt alta yazılmış şeylerin bütünü, dizelge

"Liste" ile ilgili cümleler

 • "Elimden geldiği kadar listenizi yerine getirmeye çalışacağım." - N. Hikmet

Yerel Türkçe anlamı:

(<İt. lista) liste

Bilimsel terim anlamı:

Yapılacak işlerin bölümlerini ve her bölümü gösteren örnekseme.

İngilizce'de Liste ne demek? Liste ingilizcesi nedir?:

list, schedule

Liste anlamı, kısaca tanımı:

Liste başı : Herhangi bir seçimde, listenin ilk sırasında olan ad. En çok beğenilen, en çok tutulan kitap, şarkı vb., hit.

Liste dışı : Herhangi bir seçimde listeye girememiş olan kimse veya şey.

Kara liste : Sakıncalı sayılan veya cezalandırılması düşünülen kimse, grup, ülke vb.nin listesi.

Tek liste : Yenilecek yemeklerin ne olduğu önceden belirlenip gelen müşterilere aynı yemeklerin verildiği uygulama, fiks menü. Seçimde muhalefeti olmayan liste.

İftihar listesi : Övünç çizelgesi.

Liberasyon listesi : İthal yolu ile girmesine izin verilen malların listesi.

Seçmen listesi : Seçmen adlarının yazılı olduğu liste, seçmen kütüğü.

Yemek listesi : Yemek yenilecek yerlerde mevcut yemekleri gösteren liste, menü.

Liste başı olmak : Listenin ilk sırasında olmak.

Liste dışı kalmak : Listede yer alamamak.

 

Listeci : Liste yapan kimse. İnternet aracılığıyla, alıcıya gönderilen mesaj, mektup veya dosyaları düzenli bir biçimde listeleyen düzenek.

Listeleme : Listelemek işi.

Listelemek : Liste durumuna getirmek.

Kara listeye almak : Birini, bir grubu, bir ülkeyi sakıncalı veya zararlı görmek.

Dizelge : Liste.

Liste fiyatı : Üreticinin belirli aralıklarla yayımladığı listelerdeki satış fiyatı.

Liste işleme : Bilgisayar belleğinin liste yapıları biçiminde düzenlenip verilerin bu yapılar aracılığıyla işlenmesi. Her listenin bir başlığı olup, başlık listenin birinci öğesinin adresini içerir, bk. LISP.

Liste yapısı : Her öğenin bir sonraki öğe adresini içermesiyle birleştirilmiş bir veri kümesi.

Listeletme : Listeletmek işi.

Listeletmek : Listeleme işini yaptırmak.

Listeleyebilme : Listeleyebilmek işi.

Listeleyebilmek : Listeleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Listeria : Bazı yiyecekler üzerinde bulunan ve hastalığa sebep olan çubuk şeklinde, aerobik, gram pozitif bakteri. Zincir oluşturabilen, dışkıda, bitkilerde ve hayvan yemlerinde bulunan, toprakla kontamine çiğ sebzeler veya kontamine süt ve peynirin alınmasıyla bağırsakta kolonize olabilen, çomak biçiminde, aerob, Gram pozitif bir bakteri cinsi. Gram pozitif, sporsuz, aerobik, isteğe bağlı anaerob, kısa zincirli kokobasil veya bazen filamentoz biçimli bakteri.

 

Listeria monocytogenes : Bazı gıdalarda bulunan ve listeriyoz olarak adlandırılan enfeksiyöz hastalığın etmeni olan Gram pozitif, aerob, spor oluşturmayan, katalaz pozitif, çomak biçiminde bir bakteri. Doğada yaygın olarak bulunan ve toprakta iki yıl kadar canlı kalabilen insanlarda ve hayvanlarda, meninjitis, endokarditis, septisemi, yavru atmayla seyreden enfeksiyonlara yol açan bakteri. Buzdolabı koşullarında üreyebilen patojen bakteri Serovar 1 ve 4b sığırlardan, serovar 4b ve 5 ise koyunlardan izole edilmektedir. Etken, pH'sı yüksek (6-7. silajda çoğalabilirken düşük pH'da (5.5 ve daha az) ölür.

Listeriyoz : Listeria etkeniyle kontamine gıdaların tüketilmesiyle meydana gelen enfeksiyöz hastalık.

Liste ile ilgili Cümleler

 • Listede benim dilim yok!
 • Tom'un bir yapılacak işler listesi var.
 • Listede bir sonraki kim?
 • Biz listede olmamalıyız.
 • Temmuz ortasına kadar bu listedeki tüm kelimeleri öğrenmek istiyorum.
 • Liste nerede?
 • Alışveriş listesinde tüm ürünleri kontrol ettiniz mi?
 • Ali neden bu listede yok?
 • Liste sonsuzdur.
 • Ali listededir.
 • Bekleme listesinde olduğunu duydum.
 • Liste aşağıdaki gibidir.
 • Listede adımı gördüm.
 • Listede isimlerimiz var!

Diğer dillerde Liste anlamı nedir?

İngilizce'de Liste ne demek? : [Liste (die) ] n. catalogue, list, inventory, report; (Computers) line in a database or spreadsheet that contains a complete set of information; roster

n. list, record; calendar, schedule; register, table; enumeration, catalog

v. (Informal) list

Fransızca'da Liste : [la] liste, dizelge

Almanca'da Liste : n. Liste, Register, Verzeichnis, Zusammenstellung

Rusça'da Liste : n. список (M), перечень (M), табель (M), график (M), опись (F), меню (N), счет (M)

adj. табельный