Literate türkçesi Literate nedir

Literate ile ilgili cümleler

English: Ali is illiterate.
Turkish: Ali okuma-yazma bilmiyor.

English: A good head and a good heart are always a formidable combination. But when you add to that a literate tongue or pen, then you have something very special.
Turkish: İyi bir kafa ve iyi bir kalp her zaman müthiş bir kombinasyondur. Fakat buna bir okuryazar dil yada kalem eklediğinizde, o zaman çok özel bir şeyiniz vardır.

English: I think Moustapha is literate.
Turkish: Sanırım Mustafa okuryazar.

English: Ali is literate.
Turkish: Ali okur yazar.

English: Ali's illiterate.
Turkish: Ali cahil.

Literate ingilizcede ne demek, Literate nerede nasıl kullanılır?

Pre literate : Abecesiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik.

Literately : Okumuş bir şekilde. Okuryazar olarak. Eğitimli bir şekilde. Bilgili bir şekilde.

Literates : Eğitimli. Çok okumuş kimse. Aydın. Okumuş. Kültürlü. Okur yazar. Edebi. Bilgili. Okur yazar kimse. Çok okumuş.

Alliterate : Aynı sesi yinelemek. Aynı sesi tekrar etmek. Aynı sesi tekrarlamak. Aliterasyon yapmak.

 

Alliterated : Aynı sesi tekrar etmek. Aynı sesi tekrarlamak. Aynı sesi yinelemek. Aliterasyon yapmak.

Illiterate : Deneyimsiz. Abecesiz. Mürekkep yalamamış. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Okuma yazma bilmeyen. Okumamış. Bilgisiz. Yanlışlarla dolu. Eğitimsiz.

Illiterately : Bilgisizce. Deneyimsiz olarak. Eğitilmemiş bir şekilde. Eğitimsiz bir şekilde. Cahil bir şekilde. Bilgisiz bir şekilde. Okur yazarlığı olmayan bir halde.

Illiterates : Mürekkep yalamamış. Deneyimsiz. Okur yazar olmayan. Okuma yazma bilmeyen. Ümmi. Eğitimsiz. Kara cahil. Cahil. Bilgisiz. Okumamış.

Be obliterated : Yok edilmek.

Nonliterate : İlkel. Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren ve tarihöncesi insanınkine benzer kültürel ve toplumsal bir yapıda varlığını yönlendiren birey. bk. ilkel toplum.

İngilizce Literate Türkçe anlamı, Literate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Literate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Mortal : Aşırı. Ölüm. Beşer. Çok büyük. Amansız. İnsan. Mortal. Ölümlü. İnsanlık. Öldürücü, ölümlü, ölümle ilgili olan.

Deep read : Derin okuyan. Çok bilgili.

Someone : Birisi. Önemli kimse. Şahsiyet. Kimse. Biri. Bir kimse.

Judgmatic : Akıllı. İyi kararlar alabilen. Mantıklı.

Individual : Tek. Özgün. Başlıbaşına. Belirli bir tür içinde kimi özellikleriyle öbürlerinden ayrılan ve bölünmez bir bütünlüğü olan varlık. 2-bir toplumu oluşturan birimlere verilen ad. Birbirinden ayrı. Bir grup canlının yapı ve görevleri bakımından tek bir varlık olan tek bir organizması; tür meydana getiren ve çiftleşebilen organizmaların her biri. fert. Ferdi. Birey. Kişisel. Bireysel.

 

Clear sighted : Mantıklı. İleri görüşlü. İleriyi gören. İyi görebilen. Keskin gözlü. Keskin görüşlü.

Erudite : Bilimsel. Muttali. Hikmetli. Bilge. Engin bilgili. Mütebahhir. Çok bilgili. Alim. Bilgin.

Insightful : Bilgisi olan. Kavrayışlı. Anlayışlı. Anlayış gösteren. Kavrayan. Anlayan. Kavraması güçlü. Algılaması güçlü. Algılayan.

Intelligent : Kafalı. Yaman. Usta. Akıllı. Anlayışlı. Kabiliyetli. Anlaşılabilir. İzan sahibi. Zeki. Yetenekli.

Couths : Terbiyeli.

Literate synonyms : literate person, cultivated, literal, highbrows, far out, deeply read, egghead, alphabetiser, well read, schooled, instructed, knowing, enlightened, informed, clued up, intellectual, au courant, intellectuals, learned, highbrow, literary, writer, lettered, trained, person, literates, soul, eggheads, cultured, knowings, educated, couth, alphabetizer.

Literate zıt anlamlı kelimeler, Literate kelime anlamı

Illiterate : Okuma yazma bilmeyen. Abecesiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Yanlışlarla dolu. Bilgisiz. Deneyimsiz. Okur yazar değil. Mürekkep yalamamış. Okur yazar olmayan.

Uneducated : Okumamış. Kültürsüz. Cahil. Nadan. Yobaz. Terbiyesiz. Tahsilsiz. Eğitimsiz. Öğrenimsiz. Eğitilmemiş.

Naive : Naif (resim). Naif. Sade. Çaylak. Bön. Toy. Denenmemiş. Saf.

Literate ingilizce tanımı, definition of Literate

Literate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Especially, such a person who is prepared to take holy orders. One educated, but not having taken a university degree. Learned. Instructed in learning, science, or literature. Lettered.