Literately türkçesi Literately nedir

  • Okuryazar olarak.
  • Bilgili bir şekilde.
  • Okumuş bir şekilde.
  • Eğitimli bir şekilde.

Literately ingilizcede ne demek, Literately nerede nasıl kullanılır?

Illiterately : Eğitilmemiş bir şekilde. Bilgisiz bir şekilde. Cahil bir şekilde. Bilgisizce. Eğitimsiz bir şekilde. Okur yazarlığı olmayan bir halde. Deneyimsiz olarak.

Pre literate : Abecesiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik.

Literate : Okuryazar. Edebi. Okur yazar. Bilgili. İyi eğitim görmüş. Eğitimli. Aydın. Kültürlü. Çok okumuş. Okur yazar kimse.

Literates : Bilgili. Okur yazar kimse. Çok okumuş kimse. Okumuş. Aydın. Okur yazar. Okuryazar. Eğitimli. Çok okumuş. Edebi.

Alliterate : Aynı sesi tekrar etmek. Aynı sesi tekrarlamak. Aynı sesi yinelemek. Aliterasyon yapmak.

Obliterate : İptal etmek. İmha etmek. Yok etmek. Yoketmek. Bozmak. Tıkamak (damar). Aşındırmak. İzini bırakmamak. Silmek. Geçersiz kılmak.

Be obliterated : Yok edilmek.

Obliterate identity : Kimliğini ayırt edilemeyecek şekilde değiştirmek. Kimliğini iyice görülemeyecek şekle getirmek.

Illiterates : Ümmi. Cahil. Kara cahil. Bilgisiz. Okuma yazma bilmeyen. Deneyimsiz. Okur yazar olmayan. Okumamış. Eğitimsiz. Mürekkep yalamamış.

Alliterated : Aynı sesi tekrarlamak. Aliterasyon yapmak. Aynı sesi tekrar etmek. Aynı sesi yinelemek.

 

İngilizce Literately Türkçe anlamı, Literately eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Literately ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Knowledgeably : Anlayışlı bir biçimde. Vukuflu bir şekilde. Akıllı olarak. Zekice. Anlayarak. Akıllıca.

Sophisticatedly : Karmaşık bir şekilde. Entelektüel bir biçimde. İçerikli bir şekilde. Nezaketle. İncelikle. Karışık bir şekilde. Pişkin bir şekilde. Çok yönlü bir şekilde. Güngörmüş bir şekilde.

Learnedly : Öğrenimli gibi. Tahsil yaparak. Eğitimli gibi.

Literately zıt anlamlı kelimeler, Literately kelime anlamı

Figuratively : Mecazi olarak.

Illiterate : Okuma yazma bilmeyen. Okur yazar değil. Abecesiz. Cahil. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Eğitimsiz. Ümmi. Yanlışlarla dolu. Deneyimsiz.