Literates türkçesi Literates nedir

Literates ingilizcede ne demek, Literates nerede nasıl kullanılır?

Alliterates : Aliterasyon yapmak. Aynı sesi tekrar etmek. Aynı sesi tekrarlamak. Aynı sesi yinelemek.

Illiterates : Mürekkep yalamamış. Deneyimsiz. Okuma yazma bilmeyen. Cahil. Okumamış. Ümmi. Okur yazar olmayan. Kara cahil. Bilgisiz. Eğitimsiz.

Obliterates : Geçersiz kılmak. Silmek. İptal etmek. Aşındırmak. Yok etmek. Bozmak. Yoketmek. İmha etmek. Tıkamak (damar).

Transliterates : Karakter karakter çevirmek. Başka alfabeyle yazmak. Damga değiştirmek. Karakter dönüştürmek. Başka alfabe ile yazmak. Karakter değiştirmek. Başka dilde yazmak.

Pre literate : Abecesiz. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik.

Nonliterate : Kültürel evrimin alt basamaklarında bulunan, doğaya büyük ölçüde bağlı olan, geleneklerle göreneklerin oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren ve tarihöncesi insanınkine benzer kültürel ve toplumsal bir yapıda varlığını yönlendiren birey. bk. ilkel toplum. İlkel.

Illiterate person : Kara cahil.

Literate : Okumuş. Eğitimli. Kültürlü. Yazınsal. Okur yazar kimse. Çok okumuş. Bilgili. Edebi. Aydın. Okur yazar.

 

Illiterately : Bilgisizce. Okur yazarlığı olmayan bir halde. Cahil bir şekilde. Bilgisiz bir şekilde. Eğitilmemiş bir şekilde. Deneyimsiz olarak. Eğitimsiz bir şekilde.

Illiterateness : Kara cahillik.

İngilizce Literates Türkçe anlamı, Literates eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Literates ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lettered : Edip. Tahsilli. Harflerle işaretlenmiş. Tahsil görmüş.

Egghead : Mürekkep yalamış. Zeki veya akıllı tip. Kel. Akıllı. Dirsek çürütmüş kişi. Aydın (kimse). Entellektüel. Çok bilgili kişi. Akıllı kimse. Yumurta kafa.

Judgmatic : Mantıklı. İyi kararlar alabilen. Akıllı.

Learned : Öğrenilen. Alim. Bilge. Mississippi eyaletinde yerleşim yeri. Bilgin. Öğrenilmiş.

Informed : Haberdar. Haberli. Tahsilli. Bilgi alan. Muttali. Bilinçli. Haberi olan. Bilgilendirilmiş.

Instructed : Eğitim görmüş. Öğretmek. Talimat vermek. Okutmak. Görevlendirmek. Emir vermek. Bilgilendirmek.

Deep read : Derin okuyan. Çok bilgili.

Insightful : Anlayan. Algılayan. Anlayışlı. Kavraması güçlü. Anlayış gösteren. Kavrayışlı. Bilgisi olan. Kavrayan. Algılaması güçlü.

Intellectuals : Entelektüeller. Entellektüel. Entellektüeller. Aydın kimse.

Change state : Durum değiştirmek.

Literates synonyms : literary, literate, knowings, educated, well read, knowledgeable, clued up, cultured, schooled, hep, knowing, emancipate, couths, intellectual, geeks, erudite, conusant, enlightened, highbrow, in the know, trained, clear sighted, cultivated, geek, literal, turn, bright, deeply read, highbrows, au courant, couth, far out, civilised.

 

Literates zıt anlamlı kelimeler, Literates kelime anlamı

Illiterate : Okumamış. Cahil. Kara cahil. Kimi insanbilimcilere göre, okuma yazmayı oluşturmamış ya da okuma yazmadan yoksun topluluklara özgü nitelik. Mürekkep yalamamış. Okuma yazma bilmeyen. Deneyimsiz. Eğitimsiz. Abecesiz.

Uneducated : Cahil. Yobaz. Terbiyesiz. Kültürsüz. Tahsilsiz. Eğitimsiz. Eğitilmemiş. Okumamış. Öğrenimsiz. Nadan.