Litiginous türkçesi Litiginous nedir

Litiginous ingilizcede ne demek, Litiginous nerede nasıl kullanılır?

Litigiosity : Mahkemeye başvurmaya hevesli olma. Dava açmaya eğilimli olma (hukuk terimi). Tartışmayı sevme. Kavgacılık (nadir).

Litigious : Dava meraklısı. Kavgalı. İhtilaflı. Çekişmeli. Münazaalı. Davaya ait. Kavgacı. İhtilaftı. Davalı. Dava konusu olabilir.

Litigiously : Çekişmeli olarak. İhtilaflı bir şekilde. Davacı olarak. Kavgalı bir halde. Kavgacı bir şekilde. Tartışmayı seven bir şekilde.

Litigiousness : Kavgacılık. Tartışmayı sevme niteliği. Dava açmaya hevesli olma. Mahkemeye başvurmaya hevesli olma (hukuk terimi). Münakaşacılık.

İngilizce Litiginous Türkçe anlamı, Litiginous eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Litiginous ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lascivious : Şehvet düşkünü. Şehvet meraklısı. Şehvet verici. Şehvetli. Şehvete düşkün. Gayriahlaki. Şehvani. Şehvet uyandırıcı.

Respondent : Denek. Cevap veren. Savunma yapan. Savunma makamı. Sanık. Bir soruşturu ya da görüşmede bilgi alınmak üzere kendisine soru yöneltilen ve soruya amaca uygun olarak yanıt veren kişi. Savunan kişi. Cevap niteliğinde. Yanıtlayıcı. (anket ya da araştırmada) katılımcı.

 

Defence : Savu. Savunma silahları. Himaye. Müdafaa. Saldırıya karşı koyma hareketi. Sanık. Defans oyuncusu. Hukuk, voleybol alanlarında kullanılır. Yanıt dilekçesi.

Litigious : Münazaalı. Dava meraklısı. Kavgalı. Kavgacı. İhtilaflı. Dava konusu olabilir. İhtilaftı. Çekişmeli. Davaya ait.

Respondents : Savunma makamı. Davalılar. Sanık.

Defense : Savunma katı. Savunu. Savunma. Doğrulama. Sanık. Koruma. Bkz.defence. Korunma.

Defendants : Zanlı. Sanık.

Litiginous synonyms : libelee, litigatious, libelees, libellee, defendant, dft, in dispute, sexy, libellees, lustful, lewd, contested.

Litiginous zıt anlamlı kelimeler, Litiginous kelime anlamı

Plain : Yalın bir dille. Düzlük. Süssüz. Sade. Sadelik. Düz ya da azıcık eğimli, az çok kalın taşınmış toprak ve lığlarla örtülü, akarsularla parçalanmamış, daha yüksek yer biçimleriyle çevrelenmiş ve oluşum kökenleriyle ayrımlı türleri bulunan ana yer biçimlerinden biri. Düz. Sade bir biçimde. Yalın. Vuzuh.

Litiginous antonyms : unsexy.