Liyakat nedir, Liyakat ne demek

Liyakat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu, değim.
  • Kifayet

"Liyakat" ile ilgili cümleler

  • "Her birimiz kendi liyakatimize göre, üzerimize bir vazife almalıyız." - Y. K. Karaosmanoğlu
  • "Liyakat ve namusa dayanan zenginliğe düşman değilim." - M. Kaplan

Liyakat isminin anlamı, Liyakat ne demek:

Kız ismi olarak; İktidar, güç. Erdem.

Liyakat anlamı, kısaca tanımı:

Liyakat göstermek : Başarmak.

Liyakat sahibi : Başarılı, erdemli, yetenekli (kimse).

Liyakatli : Liyakati olan, başarılı, yetenekli, değimli.

Liyakatsiz : Liyakati olmayan, başarısız, yeteneksiz, değimsiz.

Liyakatsizlik : Liyakatsiz olma durumu, değimsizlik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Verilme : Verilmek işi.

Uygunluk : Özne ile yüklemin veya bazı dillerde olduğu gibi sıfat ile adın, cins ve sayı bakımından birbirine uyması: Öğretmen geldi. Öğrenciler ödevlerini yapmışlar gibi. Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı, agreman. Eşitlik. Uygun olma durumu, yakışık, mutabakat, mukarenet.

Yaraşır : Layık, uygun.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

 

Kifayet : Bir işi yapabilecek yetenekte olma, yeterlik. Yeterli miktarda olma, yetme, kâfi gelme.

Liyakat ödemesi : Sayısal olarak değerlendirilebilir bir ölçüte göre işlerini daha iyi yapan işçilere yapılan ek ödeme.

Liyakatsizce : Liyakatsiz bir biçimde.

Liyakat ile ilgili Cümleler

  • İnsanlar torpille değil liyakatiyle üst konumlara gelmeli.
  • Yatırımlar her yere yapılmalı ve herkes liyakatine göre belli mevkilere gelebilmeli.
  • Her şahsın öğrenim hakkı vardır. Öğrenim hiç olmazsa ilk ve temel safhalarında parasızdır. İlk öğretim mecburidir. Teknik ve mesleki öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğretim, liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.
  • Toplantıda planın liyakatını belirttim.

Diğer dillerde Liyakat anlamı nedir?

İngilizce'de Liyakat ne demek? : merit, suitability; capacity, competence

Almanca'da Liyakat : n. Würdigkeit

Rusça'da Liyakat : n. заслуга (F), достоинство (N)