Lobi nedir, Lobi ne demek

Lobi; bir mimarlık terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Bir yapının kapısından içeri girildiğinde görülen ilk boşluk, dalan
 • Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk.
 • Otel, tiyatro vb. yerlerde girişe yakın geniş yer.

Lobi hakkında bilgiler

Lobicilik, hükümetler tarafından verilen kararları etkileme çalışmasıdır. Bu çalışmalar kanun koyucuları ve memurları etkilemeye yönelik her türlü faaliyeti kapsar. Faaliyetler organize gruplar tarafından ya da kanun koyucular ve memurlar arasındaki gruplar tarafından yürütülebilir. Devlet çalışmalarını ve yasaları özel bir çıkar ya da bir lobi faydasına etkilemeye çalışan kişilere lobici denir. Hükûmetler çoğunlukla organize grup lobiciliğini tanımlar ve regüle ederler. Lobicilik ilk kez 1946'da Amerika'da "Federal Regulation of Lobbying Act"le yasal bir çerçeve içine alınmış, federal hükümetler lobicilik faaliyetlerini modern devlet sisteminin ve hükümet anlayışının önemli vazgeçilmez bir unsuru olduğunu kabul etmişlerdir.

Lobi ile ilgili Cümleler

 • Tom'la lobide beklemeni istiyorum.
 • Otel lobisi çok meşgul.
 • Seninle lobide buluşacağım.
 • Lobide bekler misiniz?
 • Basketbol oyununa kadar lobide bekle.
 • Lobide bekle.
 • Ali bir lobici.
 • Lobide bekleyeceğiz.
 • Lobide bekliyor olacağım.
 • Lobi tamamen boştu.
 • Lütfen lobide bekle.
 • Lobide beklemelisin.
 • Lobide bekleyen biri var mı?
 • Onu lobide karşılayacağımı Tom'a söz verdim.
 

Lobi anlamı, tanımı:

Grup : Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü. Küme. Görüşleri, çıkarları bir olan kimseler bütünü, ekip. Çeşitli sınıf veya birliklere bağlı elemanların, belirli bir taktik görevi gerçekleştirmek üzere, tek komutanın emri altında birleştirilmesinden oluşan kıta topluluğu.

Lobici : Çıkarları ortak olan grupların temsilcisi, dalancı.

Lobicilik : Lobici olma durumu, dalancılık.

Kapı : Devlet dairesi. Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı Genel Ağ sayfası, portal. Ev gezmesi için gidilen yer. Bu açıklıktaki açılıp kapanan kanat. Osmanlı Devleti'nde resmî görev yeri. Tavla oyununda iki pul üst üste getirilerek karşı oyuncunun o haneyi kullanmasına engel olunan yer. Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp kapanma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı. Gidere yol açan gereksinim. Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer, kaynak veya imkân.

Boşluk : Oyuk, çukur, kapanmamış yer. Boş olma durumu. Eksiklik, yoksunluk duygusu. Kesinti, kopukluk. Boş geçen süre. Boş olan yer.

Otel : Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme.

Tiyatro : Sahnelenmek için yazılmış oyunların tümü. Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin oynandığı yer. Bu türleri, izleyiciler önünde sahnede oynayan grup.

Giriş : Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser. Girme işi.

 

Yakın : Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan. Aralarında sıkı ilgi bulunan. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı. Benzeyen, andıran, yaklaşan. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba. Uzak olmayan yer. Uzak olmadan.

Geniş : Eni çok olan, enli, vâsi. Kapsamı büyük, dar sınırlar içinde kalmayan, yaygın, makro. Bol (elbise). Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı. Çok. Kolay kolay tasalanmayan, hoşgörülü, rahat.

Hüküm : Değer, aynı veya benzer nitelik. Egemenlik, hâkimiyet. Karar. Yargı. Önem, geçerlilik.

Lobi renales : Böbrek lopları.

Lobik : Börülce. Yeşil fasulye.

Lobiya : Taze fasulye; fasulye

Lobiye : Bakla.

Diğer dillerde Lobi anlamı nedir?

İngilizce'de Lobi ne demek? : [lobus] n. lobe (Anatomy)

n. lobe, rounded projection (especially of a bodily organ or part), earlobe

n. lobby, political action group, large hall or near the entrance to a building (especially in a hotel, theater, etc.); public entrance-hall alongside a legislative chamber

Almanca'da Lobi : n. Lounge

Rusça'da Lobi : n. лобби (N)