Logarithmic amplifier türkçesi Logarithmic amplifier nedir

  • Logaritmik amplifikatör.
  • Logaritmik yükseltici.
  • Logarıtmik yükselteç.
  • Logaritmik kuvvetlendirici.
  • Logaritmik yükselteç.

Logarithmic amplifier ingilizcede ne demek, Logarithmic amplifier nerede nasıl kullanılır?

Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmaya dair. Logaritmik.

Amplifier : Bir imlem girdisinin elektriksel gücünü yükselten, genellikle bir ya da bir kaç katlı eksiciksel aygıt. Aldığı sinyali güçlendiren ve çalgı aletleri için kullanılan tipleri aynı zamanda sinyalin belirli frekanslarını vurgulayabilen, ona tonal karakter ve kirlenim katabilen cihaz. Yükseltici. Büyütücü alet. Elektrik akımı yoluyla sesi uzakta bulunan alıcıya büyüterek ulaştıran aygıt. Kuvvetlendirici. Yükselteç. Bilgisayar, fizik, gitar, sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Hoparlör. Amplifikatör.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Logarithmic decrement : Tersüstel azalma. Logaritmik düşüş. Logaritmik azalma.

Logarithmic derivative : Tersüstel türev. Logaritmik türev.

Logarithmic equation : Tersüstlü denklem. Logaritmik denklem. Tersüstel denklem.