Logarithmic derivative türkçesi Logarithmic derivative nedir

Logarithmic derivative ingilizcede ne demek, Logarithmic derivative nerede nasıl kullanılır?

Logarithmic : Logaritmik. Logaritmaya dair. Tersüstel. Logaritmasal.

Derivative : Bir işlevin değişiminin, bağlı olduğu değişkenin değişimine oranının, değişim aralığı sıfıra giderken vardığı erey. Türetme yoluyla yapılmış kelime: az+lık, yol+luk, bula-n-ık, sev-gi + li, tara-n-mış, yeşil+lik, tut-uş, ayır-ıntı vb. Türev. Ara ürün. Bir kök, ya da kaynaktan işlevsel olarak türemiş nesne ya da sonuç. İşlevde doğan değişikliğin değişken aralığına oranının, aralık sıfıra yaklaşırkenki ereyi. işlevin değişkene göre değişme hızı. Türetme. Yan ürün. Fizik, kimya, gramer alanlarında kullanılır. Müştak.

Logarithmic amplifier : Logaritmik kuvvetlendirici. Logaritmik yükseltici. Logaritmik yükselteç. Logaritmik amplifikatör. Logarıtmik yükselteç.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Logarithmic decrement : Logaritmik düşüş. Logaritmik azalma. Tersüstel azalma.

Logarithmic equation : Logaritmik denklem. Tersüstel denklem. Tersüstlü denklem.