Logarithmic function türkçesi Logarithmic function nedir

  • Tersüstel fonksiyon.
  • Tersüstel işlev.
  • Logaritma fonksiyonu.
  • Logaritmik fonksiyon.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Logarithmic function ingilizcede ne demek, Logarithmic function nerede nasıl kullanılır?

Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmik. Logaritmaya dair.

Function : Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındaki ilişkiler düzeninin, halkın tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomi gereksinmelerine uygun bir biçimde, uyumlu ve kesintisiz olarak işlemesini sağlayan etkinlik, bk. toplum, halkbilim, halkbilim olayı, öğe, değişken. İşlev görmek. İş görmek. Bir değişkenin değerlerine karşılık atanan sayılar topluluğu. Merasim. Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine özgü etkinlik ya da bir değişkende bağıl olarak beliren değişme, bk. bağıllık. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görev. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. bk. işlev. Bir nesnenin ya da bir kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem. iş görme yetisi. belli bir değişkenle ilişkili olan herhangi bir matematiksel ifade.

 
 

Logarithmic functional form : Logaritmik fonksiyonel biçim.

Logarithmic amplifier : Logarıtmik yükselteç. Logaritmik kuvvetlendirici. Logaritmik yükseltici. Logaritmik yükselteç. Logaritmik amplifikatör.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Logarithmic decrement : Logaritmik azalma. Logaritmik düşüş. Tersüstel azalma.

İngilizce Logarithmic function Türkçe anlamı, Logarithmic function eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Logarithmic function ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A error : A-hatası.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A priori probability : Öncül olasılık.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Logarithmic function synonyms : aalen estimator, a posteriori probability, a posteriori criteria, a posteriori information, a priori analysis, a b model.