• Tersüstel fonksiyon.
  • Tersüstel işlev.
  • Logaritma fonksiyonu.
  • Logaritmik fonksiyon.
  • Ekonomi alanında kullanılır.

Logarithmic function ingilizcede ne demek, Logarithmic function nerede nasıl kullanılır?

 

Logarithmic : Logaritmasal. Tersüstel. Logaritmik. Logaritmaya dair.

Function : Bir toplumun halkbilim olay, ürün, öğe ve değişkenleri arasındaki ilişkiler düzeninin, halkın tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomi gereksinmelerine uygun bir biçimde, uyumlu ve kesintisiz olarak işlemesini sağlayan etkinlik, bk. toplum, halkbilim, halkbilim olayı, öğe, değişken. İşlev görmek. İş görmek. Bir değişkenin değerlerine karşılık atanan sayılar topluluğu. Merasim. Bir edim, eylem ya da bir ilişkiler dizgesine özgü etkinlik ya da bir değişkende bağıl olarak beliren değişme, bk. bağıllık. Bilgisayar, biyoloji, eğitim, fizik, kimya, iktisat, sosyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görev. Bağımsız değişkenler ile bağımlı değişken arasındaki ilişkinin matematiksel ifadesi. bk. işlev. Bir nesnenin ya da bir kimsenin gördüğü iş, kendisinden beklenen eylem. iş görme yetisi. belli bir değişkenle ilişkili olan herhangi bir matematiksel ifade.

Logarithmic functional form : Logaritmik fonksiyonel biçim.

Logarithmic amplifier : Logarıtmik yükselteç. Logaritmik kuvvetlendirici. Logaritmik yükseltici. Logaritmik yükselteç. Logaritmik amplifikatör.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Logarithmic decrement : Logaritmik azalma. Logaritmik düşüş. Tersüstel azalma.

İngilizce Logarithmic function Türkçe anlamı, Logarithmic function eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Logarithmic function ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A priori theoretical criteria : Öncül kuramsal ölçüt.

A error : A-hatası.

A level : Lise bitirme sınavı (ingiliz ingilizcesi). A-düzeyi.

Abel blanchard model : Abel-blanchard modeli. A-b modeli.

Abc method : Abc yöntemi. Yaklaşık bootstrap güven yöntemi.

Abadir test : Abadir sınaması.

A priori information : Öncül bilgi.

A posteriori analysis : Ardıl çözümleme. A posteriyori analiz.

A priori probability : Öncül olasılık.

Aalens linear regression model : Aalen doğrusal bağlaşım modeli.

Logarithmic function synonyms : aalen estimator, a posteriori probability, a posteriori criteria, a posteriori information, a priori analysis, a b model.

Logarithmic function ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Logarithmic function kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Logarithmic function ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Logarithmic function anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Logarithmic function ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...