Logarithmic transformation türkçesi Logarithmic transformation nedir

  • Tersüstel dönüşüm.
  • Logaritmik dönüştürme.
  • Logaritmik dönüşüm.
  • Logaritmik transformasyon.
  • Genelde, x değişkeninin yeni bir y değişkenine y=ln (x) formülü yardımıyla logaritmik olarak dönüştürülmesi.
  • Ekonomi, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Logarithmic transformation ingilizcede ne demek, Logarithmic transformation nerede nasıl kullanılır?

Logarithmic : Logaritmik. Tersüstel. Logaritmasal. Logaritmaya dair.

Transformation : Değiştirilme. Şekil değiştirme. Dönüştürme. Kimyasal yollarla bir özdeciğin yapısını değiştirme. temel yöneyler üzerine işlerlerin etkisiyle konsayı dizgesini değiştirme. Dönüşüm. Transformasyon. Verideki anlamı değiştirmeksizin verinin biçimini, belirlenmiş kurallara göre, değiştirmek. Dönüştürüm. Değiştirim (şeklen). Serbest dna’nın bir bakteriden diğerine aktarılması.

Logarithmic amplifier : Logaritmik amplifikatör. Logaritmik yükseltici. Logaritmik kuvvetlendirici. Logarıtmik yükselteç. Logaritmik yükselteç.

Logarithmic chart : Logaritmik grafik.

Logarithmic decrement : Tersüstel azalma. Logaritmik azalma. Logaritmik düşüş.

Logarithmic derivative : Tersüstel türev. Logaritmik türev.