Lokal nedir, Lokal ne demek

Lokal; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Müzikli eğlencelerin yapıldığı yer.
  • Dernekevi.
  • Yöresel
  • Yerel.

"Lokal" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Onlarla beraber Beyoğlu lokanta ve gece lokallerine büsbütün başka bir üslup geldi." - F. R. Atay
  • "Lokal anestezi."
  • "Siyasal kuruluşların lokallerini yakıp yıkmaya kalkacaklardır." - N. Cumalı

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Odaksal.

İngilizce'de Lokal ne demek? Lokal ingilizcesi nedir?:

local

Lokal kısaca anlamı, tanımı:

Lokalizasyon : Kuruluş yeri seçimi.

Müzikli : Film ve oyun için bazı bölümlerinde müzikten de yararlanılan.

Eğlence : Eğlenme işi, sefahat. Neşeli ve hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Dernekevi : Bir dernek veya kuruluşun üyelerinin buluşmaları için ayrılmış yer, lokal.

Yöresel : Belli bir yöreye özgü. Belli bir yöre ile ilgili, yerel, mahallî, mevzii, lokal.

Yerel : Yöresel. Gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan. Sınırlı bir yerle ilgili olan, lokal.

Yer : Durum, konum. Ekime elverişli toprak parçası, arazi. Görev, makam. Yerküre. Üzerine yapı kurulmaya elverişli arazi, arsa. Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân. Ülke. İz. Önem. Durum, konum, vaziyet. Gezinilen, ayakla basılan taban. Otel, motel vb.nde kalınacak oda. Bulunulan, yaşanılan, oturulan bölge. Bir olayın geçtiği veya geçeceği bölüm, alan, mahal.

 

Lokal anestetik : Lokal anestezide kullanılan ilaç.

Lokal anestezi : Yerel anestezi.

Lokal plasenta : Yerel plasenta.

Lokalize : “Yerini ve niteliğini belirlemek, sınırlamak” anlamındaki lokalize etmek , “yeri ve niteliği belirlenmek, sınırlanmak” anlamındaki lokalize olmak birleşik fiillerinde geçen bir söz.

Lokal ile ilgili Cümleler

  • Bazı lokal şiddetli yağmur sağanaklarından dolayı oraya gitmediğimize sevindim.
  • Sana lokal anestetik vereceğim.
  • Sana lokal anastezi uygulayacağım.

Diğer dillerde Lokal anlamı nedir?

İngilizce'de Lokal ne demek? : adj. autochthonous, local, with regard to place

adj. local, regional, topical

Fransızca'da Lokal : local [le]

Almanca'da Lokal : adj. topisch

Rusça'da Lokal : n. клуб (M), помещение (N)

adj. местный