Long türkçesi Long nedir

Long ile ilgili cümleler

English: A cow has a long tail.
Turkish: Bir ineğin uzun bir kuyruğu vardır.

English: A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.
Turkish: Bir dachshund uzun gövdesi ve kısa bacakları olan bir Alman köpeğidir.

English: "How long does it take to get to Vienna on foot?" he inquired.
Turkish: Yaya olarak Viyana'ya gitmenin ne kadar süreceğini sordu.

English: "How long have you been living here?" "It'll be five years next week."
Turkish: "Ne kadar süredir burada yaşıyorsun?" "Gelecek hafta beş yıl olacak."

English: "How long will it take?" "About two weeks."
Turkish: "Daha ne kadar sürer? Yaklaşık iki hafta."

Long ingilizcede ne demek, Long nerede nasıl kullanılır?

Long account : Aracı sayışımı. Aracı tarafından tutulan mal ve taşınır değerler sayışımı. Komisyoncu hesabı.

Long after a friend : Bir dostun özlemini çekmek.

Long ago : Uzun zaman önce. Uzun bir zaman önce. Çok önce. Çok eskiden. Uzun süre önce.

Long before then : Ondan çok önce.

Long binary data : Uzun ikili veri.

Long dated : Uzun vadeli. Uzun süreli. Her tür tecimsel belgit ya da diğer işlemler için karşı yan yararına uygulanan üç aydan daha uzun süre.

 

Long date : Uzun tarih. Uzun vadeli.

Long date sample : Uzun tarih örneği.

Long dash : Me çizgi. M çizgisi. Uzun çizgi. Uzun tire.

Long distance : Uzun mesafe görüşmesi bağlayan telefon santralı. Uluslararası konuşma (amerikan ingilizcesi). Şehirlerarası alısün. Uzun mesafe. Uzun mesafeli. Şehirlerarası konuşma. Şehirlerarası santral. Şehirlerarası.

İngilizce Long Türkçe anlamı, Long eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Long ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Craved : Çok istenen. Çok istemek. Yalvarmak.

Adjured : Yalvara yakara istemek. Yalvarmak. Rica etmek. Yeminle istemek.

Hoped : Ümit etmek. Beklemek. Ummak.

Semipermanent : Uzatılmış bir süre için devam etmesi için kurulmuş. Geçici. Uzun dönem. Daimi olmayan fakat uzatılmış bir süre için devam eden. Yarısürekli. Göreceli olarak uzun bir zamanla alakalı. Yarıkalıcı.

Thirst for : Arzulamak. -i çok istemek. -e susamak. -i çok arzu etmek.

Sesquipedalian : Bir buçuk ayak boyunda. Uzun (kelime). Ukalaca. Bilgiççe. Biçimsiz. Hantal.

Monitored : Gözlenen. İzlemek. İzlenen.

Crave : İçin deli olmak. Yalvarmak. İstirham etmek. Çok istemek. Rica etmek. Arzulamak. -e can atmak.

Lasting : Dayanıklı. Sürekli. Tahammül gücü. Süreklilik. İstikrar. Sağlam ayakkabılık kumaş. Sağlam. Kalıcı. Beka. Sürme.

Long synonyms : seven day, long wooled, long snouted, long acting, long staple, pole handled, eight day, long lasting, long handled, long wool, hourlong, monthlong, longed, prolix, aspire, hopes, mind out, be after, ask for trouble, time consuming, agelong, maxi, perennial, length, lank, missed, desiderate, longs, monitor, longstanding, regret, longer, be itching to.

 

Long zıt anlamlı kelimeler, Long kelime anlamı

Short : Eksiklik. Noksanlık. Az. Alçak. Kısa devre. Kısa hece. Kasa açığı. Kısa metrajlı film. Kontak.

Long ingilizce tanımı, definition of Long

Long kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To wish for something with eagerness. Prepared for, or depending for a profit upon, advance in prices. To feel a strong or morbid desire or craving. Followed by an infinitive, or by after or for. Having a supply of stocks or goods. As, a long line. As, a long drawn out line. A note formerly used in music, one half the length of a large, twice that of a breve. To a great extent in space. Drawn out in a line, or in the direction of length. Because of. As, long of cotton. Hence, the phrases: to be, or go, long of the market, to be on the long side of the market, to hold products or securities for a rise in price, esp. when bought on a margin. Opposed to short, and distinguished from broad or wide. Protracted. Extended. By means of. By the fault of.