Lor peyniri nedir, Lor peyniri ne demek

Lor peyniri; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Peynir altı suyunun 90 – 95 °C ye kadar ısıtılması sonucunda, üstte toplanan serum proteinlerinin alınması suretiyle elde edilen bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir.

Lor peyniri hakkında bilgiler

Lor, yumuşak kıvamlı peynir altı suyunun pıhtılaştırılması ile elde edilen bir süt ürünüdür. Kısa ömürlüdür. Tuzlu veya tuzsuz olarak üretilebilir. En makbülü kaşar yapımı sırasında ortaya çıkan peynir altı suyundan elde edilenidir. Çünkü kaşar yapımı sırasında haşlama sırasında peynir altı suyuna bir miktar süt yağı da geçer. Çeşitli yemeklerde, kahvaltıda ve tatlılarda kullanılır. Türkçeye, Farsçadaki Lür kelimesinden geçmiştir. Arapçada da Farsçada olduğu gibi Lür denmektedir. Ermenicede ise Türkçedeki gibi Lor denmektedir. Anadolu'da farklı yörelerde farklı söylenişleri de bulunmaktadır: Şor (Kars), Nor (Bolu, Antalya, Niğde), Ekşimik (Trakya). Peynirden kalan peynir altı suyu 90 dereceye kadar kazanda ısıtılır. Bu işlem sırasında pıhtı oluşmaya başlar. Daha sonra bu pıhtı bezden torbaların içine konularak süzülür.Elde edilen lorun taze kullanımı dışında özellikle Erzurum-Bayburt yöresinde inek sütünden yapılan civil peynir ile birlikte tuzlanmış karışımı küp, teneke kutu, v.s., gibi kaplara konularak, kabın ağzı hava almayacak şekilde özellikle kül üzerine ters şekilde kapatılır.Birkaç hafta sonra kap açılıp karışım tüketilmeye başlanır.Karışımda bu süreçte oluşan küflenme lorun kendine özgü göğermiş (kerti) lora dönüşmüş halidir. Erzurum ve Bayburt yöresinde lor, özellikle bu haliyle tüketilir.

 

Lor peyniri anlamı, kısaca tanımı

Lor : Bir tür taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir

Peynir : Maya ile katılaştırılarak sütten yapılmış olan ve birçok türü olan besin.

Peynir altı suyu : Peynir suyu.

Kendine özgü : Bir kimse veya şeye özgü olan, kendine mahsus, kendine has.

Beyaz peynir : Koyun, keçi, inek veya manda sütünden mayalanarak yapılan, besleyici gücü fazla bir peynir türü.

Kısa ömürlü : Ömrü az olan veya uzun süre yaşamayan (kimse). Kısa süren.

Proteinler : Yaklaşık %50 karbon, %25 oksijen, %15 azot, %7 hidrojen ve bazen kükürt de içeren ve amino asitlerden oluşan biyopolimer madde.

Suretiyle : Yoluyla, biçimiyle.

Sırasında : Gerekince, yerinde ve zamanında.

Birlikte : Bir arada, beraberce, hep beraber. Yanında, beraberinde. Beraber.

Söyleniş : Söylenme işi. Söyleyiş, telaffuz.

Ermenice : Hint-Avrupa dil ailesinden, Ermenilerin kullandığı dil, Ermeni dili. Bu dille yazılmış olan.

Toplanan : Toplama işleminde toplamı oluşturan sayılardan her biri.

Küflenme : Küflenmek işi.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Bulunmak : Bulma işine konu olmak. Bir yerde olmak. Herhangi bir durumda olmak.

Isıtılma : Isıtılmak işi.

Kahvaltı : Genellikle sabahları yenilen hafif yemek. Bu biçimde düzenlenmiş yemek.

Karışım : Birden çok şeyin karıştırılmasıyla elde edilen veya ortaya çıkan şey. İki veya daha çok maddenin kimyasal tepkimeye girmeden bir araya gelmesi, mahlut.

Yöreler : Her taraf.

Diğer dillerde Lor peyniri anlamı nedir?

İngilizce'de Lor peyniri ne demek ? : lor cheese