Lumpen türkçesi Lumpen nedir

Lumpen ingilizcede ne demek, Lumpen nerede nasıl kullanılır?

Lumpen bourgeoisie : Lümpen kentsoylu sınıf. Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad.

Lumpen proletarian : Lümpen proleter.

Lumpen proletariat : Lümpen proletarya.

Lumpen proleteriat : Lümpen proleterya. Marksist yaklaşıma göre, üretimden koparılarak sınıfından yalıtılmış ve sınıf bilinci olmayan emekçiler. (underclass) toplumun iktisadi ve sosyal sınıf tanımlamalarının dışında kalmış, yoksullaştırılmış ve her türlü olanaktan yoksun bırakılmış kişiler. diğer bir deyişle toplumun marjinal kesimi.

Lumpens : Lümpen.

Plumper : Buruşturulmuş kağıt. Oy. Yalan.

Lumped : Toptan satmak. Toptan almak. Katlanmak. Yığmak. Çekmek. Top haline getirmek.

Lumped circuit : Toplu öğeli devre.

Lumpers : Tersane işçisi. Dok işçisi. Liman işçisi. Yük boşaltma işçisi. Gemi yükleme işçisi.

Lumper : Dok işçisi. Tersane işçisi. Liman işçisi. Gemi yükleme işçisi. Yük boşaltma işçisi.

İngilizce Lumpen Türkçe anlamı, Lumpen eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lumpen ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Lumpish : Yumru gibi. Hantal. Şiş gibi. Topak gibi. Aptal.

Unthinking : Saygısız. Düşüncesiz. Düşüncesizce yapılan. Dikkatsiz.

 

Stupid : Budalalık. Sersem. Beyinsiz. Aptalca. Saçma. Kafasız. Ahmak. Salak. Aptal. Kakavan.

Lumpen synonyms : lumpens.

Lumpen zıt anlamlı kelimeler, Lumpen kelime anlamı

Smart : Yanmak. Acıma. Elem. Üzülmek. Zarif. Ağrımak. Acımak. Gösterişli. Çevik. Akıllı.