Lumpens türkçesi Lumpens nedir

Lumpens ingilizcede ne demek, Lumpens nerede nasıl kullanılır?

Lumpen bourgeoisie : Lümpen kentsoylu sınıf. Kentsoylu sınıfının en düşük gelirli kısmına verilen ad.

Lumpen proletarian : Lümpen proleter.

Lumpen proletariat : Lümpen proletarya.

Lumpen proleteriat : Marksist yaklaşıma göre, üretimden koparılarak sınıfından yalıtılmış ve sınıf bilinci olmayan emekçiler. (underclass) toplumun iktisadi ve sosyal sınıf tanımlamalarının dışında kalmış, yoksullaştırılmış ve her türlü olanaktan yoksun bırakılmış kişiler. diğer bir deyişle toplumun marjinal kesimi. Lümpen proleterya.

Lumpen : Lümpen.

Clumped : Kümeye eklemek. Kümelenmiş. İndirmek (argo terim). Yumruklamak. Ağır adımlarla yürümek. Küme. Yığmak.

Plumped : Küt diye düşmek. Pat diye oturmak. Semirtmek. Şişmanlatmak. Pat diye söylemek. Şişmanlamak. Tombul. Tombullaşmak. Dolgun. Küt diye bırakmak.

Flumped : Gürültülü bir şekilde damlamak. Pat diye düşmek. Güm diye bırakmak. Çökmek.

Lumped circuit : Toplu öğeli devre.

Lumped parameter system : Toplu parametreli dizge. Toplu parametreli sistem.

İngilizce Lumpens Türkçe anlamı, Lumpens eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lumpens ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Stupid : Aptal. Kafasız. Kakavan. Ahmak. Sersem. Salak. Budalalık. Beyinsiz. Aptalca. Saçma.

Unthinking : Düşüncesiz. Saygısız. Düşüncesizce yapılan. Dikkatsiz.

Lumpish : Şiş gibi. Hantal. Aptal. Topak gibi. Yumru gibi.

Lumpens synonyms : genus lumpenus, family stichaeidae, stichaeidae, lumpenus lumpretaeformis, snakeblenny, eelblenny, fish genus, lumpen.

Lumpens zıt anlamlı kelimeler, Lumpens kelime anlamı

Smart : Sızlamak. Acıma. Ağrımak. Kırılmak. Çabuk. Ağrı. Şık. Acıtmak. Acıtan. Zeki.

Splitter : Bölücü. Ayırıcı. Dallandırıcı lan. Delici. Dağıtıcı. Dallandırıcı. Bir açıklığı pek çok sayıda arttıran elektronik parça (tek çıkıştan pek çok soket sağlayan bir elektrik uzatma kablosu gibi). Yarıcı.