Lunatics türkçesi Lunatics nedir

  • Akıl hastası.
  • Çılgınca.
  • Meczup.
  • Ruhsal özürlü.
  • Çılgın.
  • Divane.
  • Delice.
  • Sapık.
  • Mecnun.
  • Deli.

Lunatics ile ilgili cümleler

English: Love is for lunatics.
Turkish: Aşk deliler içindir.

Lunatics ingilizcede ne demek, Lunatics nerede nasıl kullanılır?

Lunatic asylum : Tımarhane. Akıl hastanesi.

Lunatic fringe : Aşırı yandaş. Siyasal olarak uç görüşlere sahip olan kesim. Fanatik destekçi. Partinin aşırı taraftarları.

Lunatic : Deli. Çatlak. Kaçık. Çılgın.

Lunation : İki yeni ay arasındaki 29 1/2 günlük devre. Kavuşum ayı. 5 günlük devre. Kameri ay. 29. Ay'ın art arda gelen özdeş iki evreye, sözgelimi yeniaydan yeniaya gelişi arasındaki zaman süresi (= 29,5 gün).

Lunations : Kameri ay. 29. 5 günlük devre. İki yeni ay arasındaki 29 1/2 günlük devre.

Lunate : Lunat. Hilal biçiminde. Yarımay şeklinde. Yeniay biçiminde.

Lunacies : Çılgınlık. Delilik. Ahmaklık. Kaçıklık. Akıl hastalığı. Divanelik. Akil hastalığı. Cinnet.

Lunar calendar : Ay'ın gökyüzündeki görünen devimine ve evrelerine göre düzenlenen takvim. Ay takvimi.

Lunar eclipse : Aytutulması. Ay'ın yer gölgesine girerek kararması. Ay tutulması.

Lunacy : Çılgınlık. Cinnet. Kaçıklık. Akil hastalığı. Ahmaklık. Delilik. Divanelik. Akıl hastalığı.

İngilizce Lunatics Türkçe anlamı, Lunatics eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Lunatics ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Demoniac : Şeytanca. Şeytanın etkisi altında. Cinli. Şeytani. İblisçe.

Frantic : Çıldırmış. Zıvanadan çıkmış. Hummalı. Çılgınca heyecanlanmış. Aşırı heyecanlanmış. Boşuna. Ümitsiz. Öfkeli.

Berserks : Çılgınca hareket eden. Öfkeden deliye dönmüş. Çılgına dönmüş. Çılgın gibi.

Distractedly : Kafası karışık bir şekilde. Telaşlı bir şekilde. Başka yöne çevirerek. Şaşırmış bir şekilde. Dikkat dağıtarak. Dikkati başka yöne çekerek. Şaşkına dönmüş bir şekilde. Dikkatini dağıtarak. Dikkatini çevirerek.

Bonkers : Üşütük. Bir tahtası eksik. Kontak. Keçileri kaçırmış. Kaçık. Kafadan sakat.

Demoniacally : Şeytanca. Cinli olarak.

Crackpot : İlginç. Uçuk. Çatlak. Akılsız. İlginç tip. Kaçık.

Nonce : Şerefsiz. Şimdiki zaman. Pislik. Ciğeri beş para etmez. Sübyancı. Seks suçlusu. Adi. Aşağılık herif. Adi şerefsiz.

Demoniacs : Cinli. Şeytani. Şeytanca. Şeytanın etkisi altında.

Foolhardily : Düşüncesizce. Umursamazca. Cesurca. Düşünmeden. Gözü kara bir şekilde. Korkusuzca.

Lunatics synonyms : amok, frenetic, mentally handicapped, maniacs, buggier, synodic month, desperately, battier, craziest, unhinged, battiest, frenetics, mentally ill, barking, insane, crackbrained, batty, aberrant, maddest, frantically, frenzied, lunar month, madly in love, unsound mind, perverted, bats, bananas, love sick, lunar year, dotty, dementedly, frantical, mad.

Lunatics zıt anlamlı kelimeler, Lunatics kelime anlamı

Sane : Akıllıca. İyi düşünebilen. İnsaflı. Aklı başında. Mantıklı. Akıllı. Akla yatkın. Makul.