Lurches türkçesi Lurches nedir

Lurches ingilizcede ne demek, Lurches nerede nasıl kullanılır?

Lurched : Sallana sallana yürümek. Zor durum. Yalpalayarak yürümek. Yalpalamak. Silkinmek. Gidip gelmek (sarkaç gibi iki nokta arasında). Sallanmak. Birdenbire sallanma. Yalpa vurmak. Sendelemek.

Lurcher : Pusu kuran kimse. Pusucu. Obur. Açgözlü. Dolandırıcı. Hırsız. Pusuda bekleyen. Pusu kuran.

Lurchers : Pusu kuran. Obur. Dolandırıcı. Açgözlü. Pusuda bekleyen.

Leave in the lurch : Zor durumda bırakmak. Yarı yolda bırakmak. Terk etmek. Yüz üstü bırakmak. Yaya bırakmak. Yardımsız bırakmak. Yüzüstü bırakmak. Yalnız bırakmak. Zor durumda terketmek.

Leave somebody in the lurch : Yüzüstü bırakmak.

Lurid : Korkunç. Korkutucu. Parlak. Fazlasıyla parlak (renk). Uçuk renkli. Renkli. Dehşet verici. Heyecan uyandıran. Yangın kızıllığı gibi. Kızıl.

Luridly : Parlak bir biçimde. Donuk bir biçimde. Korkutucu bir şekilde. Ürkütücü bir şekilde.

Lures : Ayartmak. Cazibe. Tuzak. Çığırtkan. Yem. Yemlemek. Çekmek. Cezbetmek.

Lure : Yem. Çekim. Ayartmak. Çekicilik. Tuzak. Sentetik malzemelerden yapılan, uç, karın ve kuyruk kısmında olmak üzere 2-3 adet üçlü olta iğnesi taşıyan, genellikle yem balığı biçimli yüzer oltalar. Çığırtkan. Yemlemek. Cezbetmek. Cazibe.

 

Lurch : Gidip gelmek (sarkaç gibi iki nokta arasında). Sallana sallana yürümek. Sallanmak. Yalpa. Zor durum. Yalpalayarak yürümek. Yalpalama. Yalpa vurmak. Sendelemek. Yalpalamak.

İngilizce Lurches Türkçe anlamı, Lurches eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Lurches ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Dawdle : İşi ağırdan almak. Oyalanmak. Ağır davranmak. Zaman harcamak. Salınmak. Eğlenmek. İşini ağırdan alarak vakit kaybetmek. Boşa geçirmek. Aylaklık etmek.

Pitch : Ziftlemek. Bilgisayar, fizik, gitar alanlarında kullanılır. Eğim. Sesin yükseklik yönünden birbirinden değişik kesimleri. Atmak. Sarmal yol ya da sarmal kangal boyunca ardışık sarımlar aralığı. Sesin titreşim sıklığı ille ölçülen incelik, kalınlık niteliği. Ses uzamı. Birdenbire düşmek. Tezgah.

Dilemma : Açmaz. Güç durum. İkilem. İkisi de birbirinden zor iki seçenek. İki bilinmezli sorun. Çıkmaz. Çelişki. Dilem.

Yaw : Yunuslama hareket etmek. Rotadan sapmak. Yalpalatmak. Rotadan çıkmak. (uçak) yalpa vurmak. (gemi) rotadan çıkmak. Yalpa yaptırmak. Sağa sola sapmak. Yanlış yola sapmak.

Falter : Düşmek. Duraklamak. Duraksamak. Kekelemek. Tereddüt etmek. Titremek (ses). Gücünü kaybetmek. Sarsılmak. Bocalamak.

Walk : Yürüyüş biçimi. Yürüyüş yeri. Gezinti. Yürüterek yormak. Yürümek. Taşımak (iterek). Eşlik etmek. Yürüyerek gitmek. Yürüyüş. Gezdirmek.

Pitching : Düşmek. Çakmak. Atma. Sunmak (mal). Yüklemek. Sallantı. Zift kaplamak. Yunuslama. Fırlatma. Sokaklarda satmak.

 

Pitched : Atmak. Çakmak. Kurmak. Sokaklarda satmak. Zift kaplamak. Akort etmek. Eğimli. Taraklanmış.

Holes : İn. Kovuk. Kodes. Çukur. Delik. Oyuk. Yuva. Boşluk. Derin yer.

Halt : Duruş. Durdurmak. Durmak. Topallamak. Tereddüd etmek. Kesmek. Bocalamak. Durma.

Lurches synonyms : be slung from, impasses, shimmied, dangles, blundered, dallies, yawed, den, dallied, impasse, blunder, dawdles, stagger, shimmies, dillydallied, dodders, careens, shake off, falters, careening, fling out, move, dawdle along, reeled, careen, dally, reel, lurch, dawdled, hole, faltered, dilly dally, ambling.

Lurches zıt anlamlı kelimeler, Lurches kelime anlamı

Ride : Süzülmek. Kayar gibi görünmek (ay, bulut vb). Yüzmek. Arabayla gezmek. Binmek (at veya bisiklet). Sataşmak. Havada kalmak. Bindirmek. Binmek. Gırgıra almak.

Stand still : Hareket etmemek. Kıpırdamamak. Kımıldamamak. Kımıldamadan durmak. Hareketsiz durmak. Hareketsiz kalmak.