Müşteri nedir, Müşteri ne demek

Müşteri; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse
 • Jüpiter.
 • Alıcı.

"Müşteri" ile ilgili cümle

 • "Fırçayı iyice sabunlar, hoş vuruşlarla dolaştırırdı müşterinin yüzünde." - N. Cumalı

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Mal veya hizmetler için ödeme yapan kişi.

İngilizce'de Müşteri ne demek? Müşteri ingilizcesi nedir?:

customer

Müşteri hakkında bilgiler

Müşteri, sunulan bir ürün ya da hizmetin tüketicisidir.

Bir şirketin mevcut ve potansiyel müşterilerinin, şirket ile rakiplerinin ürün ve hizmetlerinden ne derece memnun olduklarını, varsa memnun olmadıkları konuların neler olduğunu öğrenmeye yardımcı olur.

Müşteri ile ilgili Cümleler

 • Müşteri, balığının hiç tuz katılmadan pişirilmesini istedi.
 • Avukat müşterisinin masum olduğunu göstermeye çalışacak.
 • Onların müşterilere ihtiyacı var.
 • Siz benim en iyi müşterimsiniz.
 • Şirket, olası müşterilerini partiye davet etti.
 • Mağazanın müşterilere bakması için daha fazla tezgahtara ihtiyacı var.
 • Müşteri avukatla konuştu.
 • Ali bir müşteri ile buluşuyor.
 • Müşteri hizmetleri temsilcisiyle konuşmak istiyorsanız lütfen üçe basın.
 • Ben müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşmadan önce telefonda 20 dakika beklemek zorunda kaldım.
 • Müşteri her zaman haklıdır.
 • Müşteri, gösterdiğim her şeyi reddetti.
 • Müşteri gelmedi.
 • Müşteri herzaman haklı mıdır?
 

Müşteri anlamı, tanımı:

Hizmet : Bakım, özen, ihtimam. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Görev, iş.

Müşteri hizmeti : Müşteriye verilen hizmet.

Yağlı müşteri : Bol paralı, çok alışveriş yapan müşteri.

Ücret : İş gücünün karşılığı olan para veya mal. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Alıcı : Kendisine bir şey gönderilen kimse. Satın almak isteyen kimse, müşteri. Azrail. Almaç. Kamera.

Jüpiter : Gezegenlerin en büyüğü ve Güneş'e yakınlık bakımından beşincisi, Erendiz, Müşteri.

Ürün : Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey. Eser. Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

Tüketici : Bitiren, mahveden. Mal ve hizmetlerden yararlanan, satın alıp kullanan, tüketen kimse, müstehlik, üretici karşıtı.

Şirket : Ortaklık.

Müşteri adına saklama : Aracı kurumların takasbank nezdindeki saklama hesapları içinde alt hesaplar açarak, müşterileri ile kendi portföylerine ait olan taşınır değerleri birbirinden ayrı olarak saklanması.

Müşteri araştırması : Alıcıların gelecekteki olası gereksinimlerini kestirmek ve karşılayabilmek amacıyla yapılan her türlü araştırma.

Müşteri bağlılığı : Bazı koşullar değişse de alıcının sürekli olarak belirli bir malı satınalması veya aynı satış yerinden alışverişi tercih etmesi.

 

Müşteri edinme maliyeti : Doğrudan pazarlama çalışmalarında yeni bir müşteri kazanmak için yapılan harcamalar toplamı.

Müşteri formüllü yem : Özel sipariş yem.

Müşteri hizmetleri : Sattığı mal ve hizmetlerin satışı ve sonrasında satıcının sağladığı hizmetler bütünü.

Müşteri memnuniyeti : Genellikle anket yoluyla belirlenen, satın alınan mal veya hizmetin müşteri beklentilerini karşılama derecesi.

Müşteri sermayesi : Müşteri memnuniyeti ve bağlılığı, firma imajı, marka değeri gibi işletmenin görünmeyen varlıklarından oluşan bir fikri sermaye türü. krş. beşeri sermaye, yapısal sermaye

Müşterilenmek : Müşteri olmak istemek

Diğer dillerde Müşteri anlamı nedir?

İngilizce'de Müşteri ne demek? : n. customer, client, buyer, patron, purchaser, shopper, patronizer, taker

Fransızca'da Müşteri : client/e [le][la], acheteur/euse [le][la], acquéreur [le], chaland/e [le][la], consommateur/trice [le][la]

Almanca'da Müşteri : n. Abnehmer, Gast, Käufer

Rusça'da Müşteri : n. клиент (M), покупатель (M), заказчик (M), пациент (M), пассажир (M), постоялец (M)

npr. Юпитер {астр.} (M)