Mübarek nedir, Mübarek ne demek

Mübarek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Kutlu, kutsal.
 • Kızılan, şaşılan (kimse ya da şey).
 • Çok saygı duyulan.
 • Verimli, bereketli.
 • Uğurlu.
 • Beğenilen, sevilen şeyler için söylenen bir söz

"Mübarek" ile ilgili cümle

 • "Mübarek yüzlü bir ihtiyar."
 • "Mübarek, ne güzel yer."
 • "Bunlar senin mübarek elini öpmeye geldiler." - O. C. Kaygılı
 • "Ne de hafıza vardı mübarekte, neler de anlatmazdı." - H. Taner

Mübarek isminin anlamı, Mübarek ne demek:

Erkek ismi olarak; Bereketli. Uğurlu, hayırlı, kutlu.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Ordu ilinde, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

Mübarek kısaca anlamı, tanımı:

Mübarek olsun : "hayırlı, uğurlu olsun" anlamında kullanılan bir kutlama sözü.

Mübarek ay : Dinî bakımdan kutsal sayılan, özelliği veya önemi olduğuna inanılan ay.

Mübarek gün : Dinî bakımdan özelliği ve önemi olan gün.

Mübarek otu : Birleşikgillerden, sarı çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitki (Cnicus benedictus).

Kutlu : Uğurlu.

Kutsal : Tapınılacak veya yolunda can verilecek derecede sevilen, kutsi, mukaddes, lahut. Bozulmaması, dokunulmaması, karşı çıkılmaması gereken, üstüne titrenilen. Güçlü bir dinî saygı uyandıran veya uyandırması gereken, kutsi, mukaddes. Tanrı'ya adanmış olan, tanrısal olan.

 

Uğurlu : Uğuru olan, iyilik getirdiğine inanılan, kutlu, tekin, kademli, meymenetli, mübarek.

Saygı : Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

Verimli : Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli. Çok yazan, velut.

Bereketli : Bol, verimli.

Beğeni : Herhangi bir konuda güzeli çirkinden ayırma yetisi, gusto. Güzel veya çirkin yargısını verdiren duygu, zevk.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Veya : Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz.

Mübareke : (müba:reke) Bir kız ismi olarak anlamı; Bereketli. Uğurlu, hayırlı, kutlu.

Mübarek ile ilgili Cümleler

 • Yeni yıl mübarek olsun!
 • Mübarek hatırlamadan veren ve unutmadan alandır.
 • Hüsnü Mübarek'in sadece tek bir arkadaşı var. İsrail.
 • Hepinizin paskalyası mübarek olsun.
 • Tüm Mısır halkını fakirleştirdiğinden dolayı neredeyse tüm dünya Hüsnü Mübarek'i kınıyor.

Diğer dillerde Mübarek anlamı nedir?

İngilizce'de Mübarek ne demek? : adj. holy, blessed, sacred, blest, saintlike, saintly, venerable

Fransızca'da Mübarek : saint/e; fortune/, béni/e, faste, sacré/e

Almanca'da Mübarek : gesegnet

Rusça'da Mübarek : adj. счастливый, святой