Mücadele nedir, Mücadele ne demek

Mücadele; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılmış olan zorlu çaba, savaş
 • Herhangi bir amaca erişmek, bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

"Mücadele" ile ilgili cümle

 • "Bu İslam merkezinde içten içe bir yığın mücadele vardı." - A. H. Tanpınar

Mücadele hakkında bilgiler

Mücadele Suresi (Arapça: سورة المجادلة) Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi.

Medine'de Münafikun Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Sure 22 ayetten oluşur. Sure ismini ilk ayette geçen ''ticadilu'' kelimesinden alır. Ve ''Hakkını arayan kadın”, ''Hakkını almak için mücadele eden kadın'' anlamına gelir.

Mücadele Suresi'nde aile hayatından zıhar denen eski geleneğin yanlışlığından, Allah’ın yapılmış olan her şeyden haberdar olduğundan, topluluk içinde gizli gizli fısıltı ile konuşulmaması gereğinden, bir meclise yeni gelenlere yer açılması gereğinden, Allah’a iman edenlerin ebediyen cennette kalacaklarından bahsedilir.

Mücadele ile ilgili Cümleler

 • Alzheimer hastalığı ile uzun bir mücadeleden sonra Mustafa geçen kış vefat etti.
 • Biz mücadeleye devam etmeliyiz.
 • Mücadele etmeden vazgeçemem.
 • Biz bununla mücadele edemeyiz.
 • Burak Alaska'daki hayatla mücadele etti.
 • Mücadele etmeden bırakamayız.
 • Mücadele etme nedenim bu.
 • Ali mücadele etmek istedi.
 • Mücadele etme.
 • Senin mücadele ettiğini biliyorum.
 • Mücadele etmeye devam!
 • Geri mücadele etmek zorundayız.
 • Mücadele devam ediyor!
 • Mücadele olmadan ondan vazgeçemez.
 

Mücadele tanımı, anlamı:

Mücadele etmek : Uğraşmak, savaşmak, çatışmak.

Mücadele vermek : Savaş vermek, mücadele etmek.

Hayat mücadelesi : Yaşamak ve geçinmek için harcanan emeklerin bütünü, hayat kavgası, yaşam kavgası.

Nefis mücadelesi : İnsanın, kendi nefsinin isteklerini önleme çabası.

Mücadeleci : Mücadele etmeyi seven, savaşımcı.

Mücadelecilik : Mücadeleci olma durumu.

İstek : Yerine getirilmesi başkasından istenilen şey, talep. Belirli bir gereksinimi karşılayacağı düşünülen nesne veya duruma karşı duyulan özlem, arzu. Bir şeye duyulan eğilim, arzu, şevk. İstek ve niyet kavramı veren isteme kipi.

Kabul : Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Akseptans. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma.

Ettirmek : Etme işini yaptırmak.

Taraf : Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri.

 

Zorlu : Tuttuğunu koparan, baskı yapabilecek ölçüde güçlü (kimse). Zorbalık yapan. Güçlü, kuvvetli, şiddetli. Zor, güç yapılan.

Çaba : Herhangi bir işi yapmak için ortaya konan güç, zorlu, sürekli çalışma, gayret, ceht, efor.

Savaş : Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele. Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, cidal. Uğraşma, kavga, mücadele.

Kerim : Allah'ın adlarından biri. Soylu. Eli açık, cömert.

Diğer dillerde Mücadele anlamı nedir?

İngilizce'de Mücadele ne demek? : [mücâdele] n. struggle, fight, campaign, battle, combat, contest, fighting, fray, hassle, race, scramble, tug, tug of war, tussle, war, warfare, wrestle, wrestling

Fransızca'da Mücadele : combat [le], collision [la]

Almanca'da Mücadele : der Kampf, die Auseinandersetzung

Rusça'da Mücadele : n. борьба (F), противоборство (N), ссора (F)