Müdafi nedir, Müdafi ne demek

Müdafi; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Savunucu
  • Bir davada, davacı veya davalının haklarını savunan kimse.

Müdafi hakkında bilgiler

Müdafi, ceza yargılamasında şüpheli veya sanıkların savunmasını yapan kişi ya da avukattır. Müdafi, savunmasını üstlendiği kişiyi, sözlü veya yazılı savunmak, soru yöneltmek, soruşturmanın genişletilmesini ve keşif yapılmasını istemek gibi yöntemler ile savunur. Bazı ülkelerde maddi durumu iyi olmayanlara devlet tarafından müdafi ataması yapılır .

Müdafi kısaca anlamı, tanımı:

Savunucu : Savunma oyuncusu. Bir şeyi savunan kimse, müdafi.

Dava : Ülkü. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sorun. Sevgili. Sav.

Davacı : Dava eden kimse, savlayıcı, müddei.

Davalı : Davası olan (kimse). Dava edilen (kimse), müddeialeyh. Dava konusu olan.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Ceza : Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygulanan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım. Suç işleyen bir kimsenin yaşantısına, özgürlüğüne, mallarına, onuruna karşı yasaların öngördüğü yaptırım.

Yargılama : Birbirine karşı olan iki tarafı dinleyerek bir yargıya varma, muhakeme. Anlık.

Diğer dillerde Müdafi anlamı nedir?

İngilizce'de Müdafi ne demek? : defender, champion

Almanca'da Müdafi : der Verteidiger

Rusça'da Müdafi : n. адвокат (M), защитник (M)