Mümin nedir, Mümin ne demek

Mümin; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İnanan, inançlı, imanlı, mutekit
  • Müslüman.

"Mümin" ile ilgili cümle

  • "Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul" - Y. K. Beyatlı

Mümin isminin anlamı, Mümin ne demek:

mü:min) Erkek ismi olarak; Tanımış, iman etmiş. İslam dinine inanmış, Müslüman.

Mümin hakkında bilgiler

Mümin (mü'min) (Arapça المؤمن), iman eden veya güvenen anlamında Arapça bir kelimedir. (İsmi fail)

Müm'in Arapça Emn'dan ismi fail olarak türetilmiştir. Aynı kökten türetilen diğer kelimeler emin, iman, amin, emniyet, emanet gibi kelimelerdir. Kelimenin Eski Mısır'ın tanrı kralı Amon Ra'nın adından Arapça'ya amin şeklinde geçmiş olması (muarreb) ve diğer kelimelerin bu kökten türetilmiş olması olasıdır. (bkn. Amin)

Kuran'da Allah tarafından belirlenmiş olan bu sıfat, Allah'a güvenerek inanan veya kendisine güvenilen anlamına gelmektedir. İnancın, Allah ile kul arasındaki güçlü güven bağının adıdır.

Aynı zamanda Kur'an'da geçen Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. İsim Allah'a izafe edildiğinde anlam değişikliği yapılarak (ismi mef'ul) güvenilen şeklinde anlamlandırılır.

 

Mümin kısaca anlamı, tanımı:

Müminlik : Mümin olma durumu.

İnançlı : İnancı olan, imanlı, itikatlı, mutekit.

İmanlı : İnsaflı, vicdanlı. İmanı olan, inançlı, mutekit.

Mutekit : Bir şeye inanan, itikat eden, inançlı, inanlı, imanlı, mümin, dindar.

Müslüman : İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse. Doğru, haktan ayrılmaz kimse.

İman : Güçlü inanç, inan. İnanç.

Güven : Korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma ve bağlanma duygusu, itimat. Yüreklilik, cesaret.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Mümine : (mü:mine) Bir kız ismi olarak anlamı; Tanımış, iman etmiş. İslam dinine inanmış, Müslüman.

Müminhan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İnanmış, inançlı hükümdar.

Diğer dillerde Mümin anlamı nedir?

İngilizce'de Mümin ne demek? : [Mu'min] adj. faithful

n. worshipper

Fransızca'da Mümin : croyant/e [le][la]

Almanca'da Mümin : gläubig, die Gläubige

Rusça'da Mümin : n. верующий (M)

adj. праведный