Münferit nedir, Münferit ne demek

Münferit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Tek, ayrı, kendi başına olan

"Münferit" ile ilgili cümleler

  • "Ama bu münferit hayranlıklar aldatmamalı bizi." - C. Meriç

Münferit hakkında bilgiler

Münferit, Dersu Yavuz Altun' un yazıp yönettiği 2007 yılı yapımı sinema filmi.

Münferit anlamı, tanımı:

Ders : Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi.

Yavuz : Kötü, fena. Güçlü, çetin. İyi, gürbüz, güzel.

Sinema : Herhangi bir hareketi düzenli aralıklarla parçalara bölerek bunların resimlerini belirleme ve sonra bunları gösterici yardımıyla karanlık bir yerde, bir ekran veya perde üzerinde yansıtarak hareketi yeniden oluşturma işi. Film göstermeye yarayan özel bir makineyle görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya yapı. Güzel sanatların dalı olarak yansıtılmaya uygun olan filmleri gerçekleştirme ve yaratma sanatı, beyaz perde, yedinci sanat.

Film : Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak. Sinemalarda gösterilen eser. Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit.

 

Tek : Önüne getirildiği cümleye istek ve özlem kavramı katar. Birbirini tamamlayan veya aynı türden olan nesnelerden her biri. Sessiz, hareketsiz, uslu. Eşi olmayan, biricik, yegâne. Hiç, hiçbir. Kadeh içinde belirli ölçüde olan (içki). Yalnızca. İki ile bölünemeyen (sayı).

Ayrı : Yalnız, tek başına. Başka, başka türlü. Aynı yerde kalan.

Kendi : Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yerine kullanılan bir söz. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat. Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz.

Diğer dillerde Münferit anlamı nedir?

İngilizce'de Münferit ne demek? : separate, discrete, isolated, individual

Almanca'da Münferit : separat, vereinzeit

Rusça'da Münferit : adj. обособленный, одиночный, сепаратный, частный