Müphem nedir, Müphem ne demek

Müphem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Belirsiz.
  • Açık ve belirgin olmaksızın

"Müphem" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz." - A. İlhan
  • "Müphem konuşuyor."

Müphem kısaca anlamı, tanımı:

Müphemiyet : Belirsizlik.

Müphemlik : Belirsizlik.

Belirsiz : Belirli olmayan, belgisiz, gayrimuayyen, vuzuhsuz. Bilinmeyen, meçhul. Niteliği hakkında tam bir bilgi edinilemeyen, müphem.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Açık : Kolay anlaşılır, vazıh. Engelsiz, serbest. Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen. Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal. Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşılayabilen, etkisinde kalabilen. Çalışır durumda olan. Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan (kitap, resim, film vb.). Belli bir yerin biraz uzağı. Denizin kıyıdan uzakça olan yeri. Rengi koyu olmayan, koyu karşıtı. Örtüsüz, çıplak. Boş. Belirgin bir biçimde. Bir gereksinimin karşılanamaması durumu. Aralığı çok. Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

 

Müphem ile ilgili Cümleler

  • Ne kadar müphem bir ifade!
  • Bu cümlenin anlamı müphemdir.

Diğer dillerde Müphem anlamı nedir?

İngilizce'de Müphem ne demek? : adj. vague, undefined, ambiguous

Almanca'da Müphem : adj. nebulos, nebulös

Rusça'da Müphem : adj. неопределенный, маловразумительный