Müptezel nedir, Müptezel ne demek

Müptezel; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Saygınlığını yitirmiş.
  • Çokluğundan dolayı değerini yitiren, değersiz

Müptezel anlamı, kısaca tanımı:

Saygın : Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber.

Dolay : Bir yeri saran başka yerlerin bütünü, civar.

Değer : Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse.

Değersiz : Değeri olmayan veya değeri çok az olan, önemsiz, kıymetsiz, naçiz.

Dolayı : Çevrede, etrafta bulunan. Ötürü.

Diğer dillerde Müptezel anlamı nedir?

İngilizce'de Müptezel ne demek? : 1. vulgar, common; ordinary. 2. cheap and plentiful.

Almanca'da Müptezel : reichlich, banal

Rusça'da Müptezel : adj. заурядный, обесцененный