Müspet ilimler nedir, Müspet ilimler ne demek

  • Pozitif bilimler

Müspet ilimler anlamı, kısaca tanımı:

Müspet : Olumlu.

Pozitif : Olumlu, negatif karşıtı. Artı.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Pozitif bilimler : Deney sonuçlarına dayanan bilim veya bilimler, müspet ilimler.