Müstemlekecilik nedir, Müstemlekecilik ne demek

  • Sömürgecilik

Müstemlekecilik kısaca anlamı, tanımı:

Müstemlekeci : Sömürgeci.

Müstemleke : Sömürge.

Sömürgecilik : Genellikle bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları, siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, müstemlekecilik, kolonyalizm.

Diğer dillerde Müstemlekecilik anlamı nedir?

İngilizce'de Müstemlekecilik ne demek? : colonialism.