Mıknatıs; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Bir elektrik akımı üzerinde kuvvet etkisi ile kendini belli eden ve demir mıknatıssal tozları çekebilen demir ya da çelik nesne.

Kimya'daki anlamı:

Demir parçalarını çekme ya da itme özelliği gösteren demir veya başka maddeler.

Sinema ve Televizyon dünyasındaki anlamı:

Komşu cisimde bir mıknatıslı alan oluşturan cisim.

Bilimsel terim anlamı:

Mıknatıs alanı olan metal özdek.

İngilizce'de Mıknatıs ne demek? Mıknatıs ingilizcesi nedir?:

magnet

Fransızca'da Mıknatıs ne demek?:

aimant

Mıknatıs hakkında bilgiler

Mıknatıs, özgül ağırlığı 2.7 gr/cm3 olan, manyetik alan üreten nesne veya malzemedir. Demir, nikel, kobalt gibi bazı metalleri çeker, bakır ve alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan malzemelere etki etmez.

Mıknatıslık etkisi, malzemelerde iki karşılıklı uçta toplanır. Bu iki uca mıknatısın kuzey ve güney kutubu ismi verilir. İki mıknatısın eş kutupları birbirini iterken, zıt kutupları birbirini çeker.

Mıknatıslar, ferromanyetik yani bağıl manyetiklik geçirgenlikleri 1 den büyük olan maddelere etki etmektedirler. 25°C de demir, nikel ve kobalt ferromanyetiktir. Demir (Fe), nikel (Ni) ve kobalt (Co) elementleri ile alaşım yapıldığı takdirde çoğu zaman ferromanyetizma özelliklerini korurlar.

Demir, kobalt, nikel oda ısısında ferromanyetik özelliğe sahiptir. Sabit mıknatıslar, mıknatıs taşı gibi doğada mıknatıslanmış halde bulunan maddeler olabileceği gibi, Alnico, NdFeB, Sm-Co,Sm-Fe mıknatıslar gibi yapay olarak hazırlanmış alaşımlar da olabilir. Yapay mıknatıslar genel olarak elektrik motoru, hoparlörler gibi elektrik enerjisini hareket enerjisine veya hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren aletlerde kullanılır.

Mıknatıs ile ilgili Cümleler

 • Bunun için onların başlarındaki mıknatıslar sorumluydu.
 • Ali bir mıknatıs okula kayıtlıdır.
 • Mıknatıs demiri çeker.
 • Mıknatıslar nasıl çalışır?
 • Anaokulunda mıknatıslarla oynadığımı hatırlıyorum.
 • Onlar mıknatıs gibi birbirlerine çekildiler.
 • Ali bir sincap mıknatısı aldı ve onu buzdolabının üstüne koydu.
 • Dünya büyük bir mıknatıs gibidir.
 • Çocuklar mıknatıslarla oynadılar.

Mıknatıs tanımı, anlamı:

Demir : Bu elementten yapılmış parça. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Çıpa. Bu elementten yapılmış. Güçlü, kuvvetli, sert. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.

Metal : Bu maddeden yapılmış. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde.

Madde : Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Bir cismi oluşturan öge, öz. Para, mal vb. ile ilgili şey. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Molekül. Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri.

Mıknatısi : Mıknatısla ilgili, manyetik.

Mıknatısiyet : Mıknatıslık.

Mıknatıslama : Mıknatıslamak işi.

Mıknatıslamak : Bir demir çubuğa mıknatıs özelliği vermek.

Mıknatıslanma : Mıknatıslanmak işi.

Mıknatıslanmak : Mıknatıs özelliği kazanmak, mıknatıslı bir duruma gelmek.

Mıknatıslı : Mıknatıslanmış olan. Mıknatısı olan.

Mıknatıslı iğne : Merkezinden bir iple asılı bulunan, dar ve sivri bir eşkenar dörtgen biçiminde yapılmış mıknatıs çubuğu.

Mıknatıslık : Mıknatıslı olma özelliği, mıknatısiyet.

Oksit : Oksijenin bir element veya kökle birleşmesiyle oluşan madde.

Çekme : Çekmece. Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması. Çekilerek giyilen veya kullanılan. İş yaparken giyilen bir şalvar türü. Parmak veya mızrapla çalınan çalgı. Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi. Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak. Düzgün biçimli. Çekmek işi.

Kazan : Çok miktarda yemek pişirmeye veya bir şey kaynatmaya yarayan büyük, derin kap. Ankara iline bağlı ilçelerden biri. Buhar makinelerinde, kalorifer tesisatında, suyun kaynatıldığı büyük derin kap.

Türlü : Çok çeşitli özellikleri olan, çeşit çeşit, muhtelif. Çeşitli sebzelerle pişirilen yemek.

Çekici : Alımlı. Kaza veya arıza yapan, yanlış yere park eden aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt.

Albeni : Çekicilik.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Özgül : Bir türle ilgili, bir türe ilişkin.

Mıknatıs çekirdeği : Bir akım kangalının uyardığı mıknatıssal alanın yeğinliğini artırmak için, içine yerleştirilen yumuşak demirden çekirdek.

Mıknatıs çeliği : Mıknatıs yapımına elverişli, bileşiminde kobalt, krom ve volfram bulunan çelik.

Mıknatıs kolcuğu : Kuzey ve güney ucaylarda oluşan mıknatıscık; mıknatıs alanlarına kaynak olan noktasal mıknatıs.

Mıknatıslal yük-süren kuvvet : Bakınız: mıknatıssal erkil

Mıknatıslanma yeğinliği : Mıknatıslı bir cismin birim oylumundaki mıknatıssal çiftucay tutarı.

Mıknatıslanmaz çelik : Bileşiminin özelliğinden dolayı mıknatıslanmayan çelik.

Mıknatıslayan kuvvet : Bir özdekte mılmatıslanma oluşturan mıknatıssal yeğinlik.

Mıknatıslı alan : Bir sürekli mıknatısın ya da içinden elektrik akımı geçen bir devrenin yakınında oluşan kuvvetin alanı ya da uzayı.

Mıknatıslı boya : İçinde katkı gereci olarak mıknatıslı parçacıklar bulunan, dolayısıyla basılı herhangi bir belgenin, mıknatıslanmaya duyarlı aygıtlarla çözümlenmesi ve okunması amacıyla basımında kullanılan boya.

Mıknatıslı boyalı belge okuyucu : Belgeler üzerinde, belirlenmiş alanlardaki mıknatıslı boyalı damgalardan oluşan yazıları okuyan bilgisayar giriş birimi.

Diğer dillerde Mıknatıs anlamı nedir?

İngilizce'de Mıknatıs ne demek? : n. magnet

Fransızca'da Mıknatıs : aimant [le]

Almanca'da Mıknatıs : n. Magnet

Rusça'da Mıknatıs : n. магнит (M)

adj. магнитный

 

Mıknatıs ile ilgili Resimler

Mıknatıs ile ilgili resimler
Mıknatıs ile ilgili resimler
Mıknatıs ile ilgili resimler
Mıknatıs ile ilgili resimler
Mıknatıs ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Mıknatıs nedir? Mıknatıs ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik bir biçimde hemen sorabilir, daha sonra kısaca Mıknatıs tanımı, açılımı, kelime anlamı hakkında ansiklopedik bilgi verebilir veya dilerseniz Mıknatıs hakkında sözler yazılar ile ingilizce veya almanca sözlük anlamı paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

 • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
 • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
 • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
 • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
 • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...