Mızraplı nedir, Mızraplı ne demek

Mızraplı; bir müzik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Telleri bir mızrap veya parmakla çalınan (saz)

Mızraplı kısaca anlamı, tanımı:

Mızrap : Telli çalgıları çalmaya yarayan, kemik, maden, plastik veya özellikle kiraz ağacından yapılmış olan alet, çalgıç, tezene, pena.

Parmak : Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan. Eni bu organ kadar olan. Arşının yirmi dörtte biri. İnç. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. Bir işe karışmış olma ilgisi.