Maça kızı nedir, Maça kızı ne demek

  • İskambil destesinde maça dizisinde yer alan kız
  • Bir tür iskambil oyunu.

Maça kızı hakkında bilgiler

Maça kızı (Q♠) standart bir iskambil kâğıdı destesindeki 52 karttan biridir, maça suitinin kraliçesidir.

Maça kızı Hearts oyununda genellikle kötü talih olarak kabul edilir. El sonunda destesinde maça kızı bulunan oyuncu, 13 puan alır. (oyunda puan almaktan kaçınma üzerinedir) Eğer oyuncu maça kızı dahil 13 maça kartını elinde bulunduruyorsa puanı ne olursa olsun oyunu kazanmış olur.

Tarot falında maça kızı bilginin işaretidir. Uygulanabilir, zekice ve mantıklı verilmiş bir kararı, yaratıcı ve planlı hareket eden bir kadını simgeler.

Maça kızı kısaca anlamı, tanımı:

İskambil : Bu kartların 52 tanesinden oluşan deste. Bir yüzünde sayılar veya resimler bulunan, çeşitli oyunlar oynamaya yarayan kart, oyun kâğıdı. Bu kart destesiyle oynanan oyun.

Deste : Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri. Aynı cinsten onluk bir küme. Elli iki karttan oluşan iskambil kâğıdı. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.

Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Kumar. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Hile, düzen, desise, entrika.

 

Dizi : Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Dizi film. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.

Standart : Belli bir tipe göre yapılmış veya ayrılmış, ölçün, ölçünlü, tek biçim. Bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöntemini, üretilecek miktarı, bütçenin para miktarını belirlemek için konulmuş kural. Belirli ölçülere, yasaya, kullanıma uygun olan, ölçün, ölçünlü. Örnek veya temel olarak alınabilen, ölçün, ölçünlü.

 

Kraliçe : Kral karısı veya krallığı yöneten kadın, ece. Kendi cinsleri arasında herhangi bir bakımdan üstünlüğü olan kadın. İngiliz sterlini.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Talih : Şans.

Kabul : Bir yere alınma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Akseptans. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma.

Oyuncu : Sinema, perde veya bir gösteride rol alan sanatçı, aktör, aktris. Herhangi bir oyunda oynayan kimse. Çok oyun yapan, oyundan oyuna geçen (kimse). Oyunu seven. Düzenci, hileci.

Bir : Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Beraber. Bu sayı kadar olan. Eş, aynı, bir boyda. Bir kez. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Sayıların ilki. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer.

Tür : Dolaşma. Başladığı noktada biten, bir veya daha fazla yere önceden belirlenmiş bir programa göre yapılmış olan seyahat. Bir sonuca ulaşıncaya kadar yapılmış olan iş.

Diğer dillerde Maça kızı anlamı nedir?

İngilizce'de Maça kızı ne demek? : n. queen of spades