Mağrip nedir, Mağrip ne demek

Mağrip; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Batı.
  • Afrika'nın, Mısır dışındaki kuzey ülkeleri

"Mağrip" ile ilgili cümleler

  • "Mağripten maşrıka dünyanın ucu / Sarrafı bilir altını, tuncu" - Pir Sultan Abdal

Tarih'teki anlamı:

Kuzey Afrika kıyısında Mısır'ın batısında kalan ülkelerin topluca adı: Libya, Cezayir, Tunus, Fas.

Mağrip isminin anlamı, Mağrip ne demek:

Erkek ismi olarak; Batı. Akşam.

İngilizce'de Mağrip ne demek? Mağrip ingilizcesi nedir?:

barbary

Mağrip hakkında bilgiler

Mağrip (Arapça: المغرب العربي, el Mağrib el Arabi), kuzeybatı Afrika bölgesi. Tarihte, Müslüman idaresi sırasında İber Yarımadası, Malta ve Sicilya'yı da içerirdi.

Günümüzde Mağrip, dar manada Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içerir. Libya ve Moritanya'nın da bunlara eklenmesiyle "Geniş Mağrip" diye adlandırılabilecek bölge ortaya çıkar.

Afrika'nın geri kalanından Atlas Dağları ve Sahra Çölü ile ayrılan Mağrip ülkeleri, Akdeniz coğrafi ve kültürel olarak Akdeniz havzasının bir parçası sayılabilir.

Bölge Araplar tarafından fethedilmesinin ardından 8. yy'da merkezi bir siyasi idareye kavuştu. Muvahhidler döneminde (1159-1229) tekrar birleşen bölge ardından tekrar birleşmemek üzere parçalandı. Osmanlı idaresi, doğu Mağrip ülkeleri olan Cezayir, Tunus ve Libya üzerinde hüküm sürdü. Bu dönemde, Türk kültürü ve etnik Türkler de bölgeye yerleştiler.

 

Mağrip anlamı, tanımı:

Batı : Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

Mısır : Buğdaygillerden, gövdesi boğumlu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yaklaşık 2 metre olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında koçan biçiminde olan bir kültür bitkisi (Zea mays). Bu ürünün taneleri. "Duymayan kalmadı" anlamındaki Mısır'daki sağır sultan bile duydu atasözünde geçen bir söz. Bu bitkinin koçan üzerindeki taneli ürünü.

Kuzey : Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. Yıldız.

Arabi : Arapça. Araplarla ilgili, Araplara özgü olan.

Kuzeybatı : Kuzeyle batı arasındaki yön.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Tarih : Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim. Tarih kitabı. Tarih dersi. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı.

Müslüman : Doğru, haktan ayrılmaz kimse. İslam dininin kurallarını yerine getiren kimse. İslam dininden olan kimse, Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin.

Mağrip kurbağası : Kuyruksuz iki yaşamlılar (Anura) takımının, su kurbağasıgiller (Ranidae) familyasından, 4-5 cm kadar uzunlukta, Orta Avrupa ve Orta Asya'da yaşayan bir tür.

Diğer dillerde Mağrip anlamı nedir?

Rusça'da Mağrip : adj. мавританский

npr. Магриб (M)

n. запад (M), закат (M)