Maarif nedir, Maarif ne demek

Maarif; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bilgi ve kültür
  • Öğretim ve eğitim sistemi.

"Maarif" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Bakalım ne türlü maariften bahsedebileceksin?" - N. F. Kısakürek
  • "En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir." - Atatürk

Maarif isminin anlamı, Maarif ne demek:

Erkek ismi olarak; Bilgi, kültür.

Maarif tanımı, anlamı:

Maarifçi : Öğretim ve eğitim kurum veya kuruluşlarında çalışan kimse.

Bilgi : İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler. Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Kültür : Tarım. Bireyin kazandığı bilgi. Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi. Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. Uygun biyolojik şartlarda bir mikrop türünü üretme.

 

Öğretim : Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi.

Eğitim : Eğitim bilimi. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Model, tip. Düzen. Yol, yöntem.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Maarif anlamı nedir?

İngilizce'de Maarif ne demek? : learning, education; system of education

Almanca'da Maarif : das Unterrichtswesen

Rusça'da Maarif : n. образование (N), просвещение (N)