Mafsal nedir, Mafsal ne demek

Mafsal; bir anatomi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Eklem
  • Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi.

Mafsal hakkında bilgiler

Mafsal ya da Eklem, hareket eden iki parçanın hareket edebilme özelliklerini kaybetmeden birbirine bağlanmasını sağlayan mekanik sistemdir. Mafsallar hareketin yönüne ve doğrultusuna göre çeşitlenebilir. En bilinenleri silindirik mafsal ve küresel mafsallardır. Silindirik mafsalda hareket iki boyuttadır. Küresel mafsalda ise hareket 3 boyuttadır ve küresel mafsalların statik ve dinamik hesaplamaları silindirik mafsala göre daha zordur. Genellikle robot teknolojilerinde karşımıza çıkar. Silindirik mafsallar ise küresel mafsallara göre daha mukavimdir ve ağır makine imâlatlarında yoğun olarak tercih edilir. Resimde görülen bir kardan kavramasıdır. Eksenleri çakışmayan veya paralel olmayan hareketli iki milin birbirine bağlanmasını sağlar, arkadan itişli arabalarda motorda üretilen hareketin arka tekerleklere iletilmesinde kullanım örneği vardır.

Mafsal kısaca anlamı, tanımı:

Parça : Müzik eseri. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Pasaj. Tane. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.

 

Eklem : Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal.

Dönme : Başka bir dindeyken Müslüman olan, mühtedi. Biçimi değişmeyen bir şeklin ekseni çevresindeki hareketi. Dönmek işi. Ameliyatla cinsiyet değiştiren kimse.

Bağlantı : İki veya daha çok şeyin birbiriyle bağlı bulunması, ilişki, irtibat, bağlanak. Yapılacak işle ilgili sözlü veya yazılı anlaşma, angajman. İki şey arasında ilişki sağlayan bağ.

Hareket : Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Deprem. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Yola çıkma. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri. Devinim. Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Davranış, tutum. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma.

Kaybetme : Kaybetmek işi, yitirme.

Bağlanma : Bağlanmak işi veya durumu.

Mekanik : Düşünmeden yapılan. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili. Makine ile yapılan. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.

Diğer dillerde Mafsal anlamı nedir?

İngilizce'de Mafsal ne demek? : n. joint, articulation, ball and socket joint, hinge

Almanca'da Mafsal : Gelenk n

Rusça'da Mafsal : n. сустав (M), сочленение (N), шарнир (M), хвостовик (M), кулиса (F)