Mahalle nedir, Mahalle ne demek

Mahalle; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Mahalle" ile ilgili cümle

 • "Bir dakika sonra çığlık bütün mahalleyi ayaklandırdı." - E. İ. Benice

Bilimsel terim anlamı:

Bir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri. bk. komşuluk birimi.

İngilizce'de Mahalle ne demek? Mahalle ingilizcesi nedir?:

quarter, ward

Mahalle hakkında bilgiler

Mahalle, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimdir. Kavram olarak yakın komşuluk ilişkilerinin kurulabildiği en küçük sosyal yapıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin idare sisteminde iki farklı "mahalle" kavramı vardır. Genel olarak bilinen, il ve ilçe merkezlerinde olan daha kalabalık nüfusa sahip olup yerel yönetimlerin (mahalli idareler) bir parçası olanıdır. Ancak bir de köy tüzel kişiliğine bağlı olan köy bağlısı mahalleler vardır. Bu mahalleler köy tüzel kişiliği içerisinde bağlı olduğu köy muhtarlığı eliyle idare edilirler.

 

Her belde ve kentte bulunan ve içinde sınırları ve nüfusu belli olan, yöneticisine ise muhtar denilen yerleşim ve yaşam alanlarıdır mahalleler. İçinde de sokak diye bölümlendirmeler yapılır. Mahalle, Mh. kısaltmasıyla gösterilir. İl, ilçe ve beldelerde mahalle yönetiminin organları seçim yolu ile oluşmasına karşın, köy yönetiminde olduğu gibi tüzel kişiliğe sahip degildir. Kendilerine özgü bütçeleri de yoktur.

Mahalle ile ilgili Cümleler

 • Mahalle sakinlerinin dilekçesini belediye başkanına sunacak tek kişi çıkmadı.
 • Kayıp köpek yavrumuz için bütün mahalleyi araştırıyoruz.
 • Mahallem yoksulluk tehdidi altında.
 • Ali bizim mahallede bir ev satın aldı.
 • Ali yoksul bir mahallede yaşıyor.
 • Ben o mahallede büyüdüm.
 • Mahalle bakkalına gidiyorum.
 • Dün gece bu mahallede bir yangın başladı.
 • Mahalle sessizdi.
 • Mahalle kara yolu ile ikiye ayrıldı.
 • Mahalle kara yoluyla ikiye ayrıldı.
 • Burak mahalle bakkalına gitti.
 • Ali ve Mary uzun zamandır bu mahallede yaşıyor.
 • Mahalle genç çiftlerle doluydu.

Mahalle kısaca anlamı, tanımı:

Parça : Pasaj. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Müzik eseri. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Nesne. Tane. Güzel, alımlı kız veya kadın.

Mahalleyi ayağa kaldırmak : Bağırıp çağırarak konu komşuyu tedirgin etmek.

Mahalle arası : Mahallenin sokakları arasında kalan yer.

Mahalle arkadaşı : Aynı mahallede oturan komşu veya dost.

Mahalle bekçisi : Mahallenin güvenliğini, düzenini sağlamada yardımcı olan güvenlik görevlisi.

 

Mahalle çapkını : Beceriksiz çapkın.

Mahalle imamı : Mahalledeki mescitte veya camide görevli imam.

Mahalle kahvesi : Mahallede oturanların devam ettiği, oyun oynadığı, çay vb. meşrubat içtiği kahve.

Mahalle karısı : Görgüsüz, kavgacı kadın.

Mahalle mektebi : Mahallede bulunan ilkokul.

Mahalle muhtarı : Muhtar.

Mahallenin delisi : Hiç kimseden çekinip korkmadan düşündüğü her şeyi söyleyen kimse.

Aşağı mahalle : Genelev. Yüksek bir yerleşim bölgesine göre alçakta kalan yerleşim bölgesi.

Kenar mahalle : Şehrin merkezinden uzak ve çoğu eğitim düzeyi düşük yoksul halkın oturduğu semt, kenar semt.

Yedi mahalle : Bütün çevre. Herkes. Çok uzak yer.

Yukarı mahalle : Bir yerleşim bölgesinin yüksek yerlerinde oluşan mahalle.

Teneke mahallesi : Damlarının çoğu teneke kaplı, derme çatma evlerden oluşan mahalle.

Mahal : Yöre.

Mahalle kahvesi gibi : Havasız, gürültülü ve kalabalık (yer).

Mahallece : Mahallede oturanlar tarafından. Mahallede oturanlar olarak hep birlikte.

Mahalleli : Aynı mahallede oturan kimselerin bütünü. Aynı mahalleden olan.

Bildiğini yedi mahalle bilmez : Bir kimsenin çok kurnaz, çokbilmiş olduğunu anlatan bir söz.

Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır : "bir kötünün, yalnızca yakın çevresine değil daha geniş çevrelere de zararı dokunur" anlamında kullanılan bir söz.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmak : Körler mahallesinde ayna satmak.

Kasaba : Şehirden küçük, köyden büyük, henüz kırsal özelliklerini yitirmemiş olan yerleşim merkezi, belde.

Büyükçe : Oldukça önemli. Biraz büyük.

İnsan : Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse). Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.

Tamam : Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Eksiksiz. Evet. Tamamlanmış, bitmiş. Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Bütün, tüm.

Sayılı : Herhangi bir sayısı olan. Sayısı belli olan, sayılmış olan. Az görülen, önemli, mahdut.

Belediye : Bu örgütün bulunduğu bina. İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti.

Kanun : Geçerli olan kural. Yasa. Dikdörtgen biçiminde, bir köşesi kesik, yassı bir sandık üzerine gerilmiş tellerden oluşan, tırnak adı verilen çalgıçlarla çalınan ince saz çalgısı.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Mahaller : Bursa kenti, Orhaneli ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Mahallevari : Mahalle yaşayışına uygun. İlgili cümle: "“İyi yürekli ama çok mahallevari bir kadın olacak.”" N. Meriç.

Diğer dillerde Mahalle anlamı nedir?

İngilizce'de Mahalle ne demek? : n. parish, quarter, district

n. place, locale, locus, occasion

Fransızca'da Mahalle : quartier [le]

Almanca'da Mahalle : n. Stadtteil, Stadtviertel, Viertel, Wohnviertel

Rusça'da Mahalle : n. квартал (M), район (M)

adj. квартальный