Mahiyet nedir, Mahiyet ne demek

Mahiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Nitelik, vasıf, öz, asıl, esas.
  • İçyüz

"Mahiyet" ile ilgili cümleler

  • "Üstelik tiyatroda her şey şahsi bir mahiyet arz eder." - A. K. Tecer

Mahiyet tanımı, anlamı:

Nitelik : Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet.

Vasıf : Nitelik.

Asıl : Bir görevde sürekli bulunan, yedek karşıtı. Gerçeklik. Aranılan nitelikleri en çok kendinde toplamış olan. (a'sıl) Gerçekten, gerçek olarak. Bir şeyin kendisi, örnek, kopya karşıtı. Kök, köken, kaynak. Bir şeyin temelini oluşturan, ana. Gerçek, esas. Soy, nesep.

Esas : Bir şeyin özünü oluşturan ana öge, temel. Bir iş veya sözde doğru biçim. Ana, temel olarak alınan, başlıca, asal, esasi.

İçyüz : Herkesçe bilinmeyen, anlaşılmayan ve görünenden büsbütün başka olan neden veya nitelik, mahiyet, zamir, künh.

Öz : Dere, çay. Kan bağı ile bağlı olan, üvey olmayan. "Kendine, kendi kendini" anlamlarında birleşik kelimeler türeten bir söz. Bir kimsenin benliği, kendi manevi varlığı, iç, nefis, derun, varoluş karşıtı. Bir şeyin en kuvvetli veya kıvamlı bölümü, hülasa, zübde, ekstre. İçine, arılığını, saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan, saf, arı. Kendi, zat. Bir şeyin temel ögesi, künh, zübde. Bitkilerin kök, gövde ve dallarının boydan boya ortasında bulunan, hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm. Çıbanların içinde ölmüş dokudan oluşan irinle birlikte çıkan parça. Sulak, verimli yer.

 

Diğer dillerde Mahiyet anlamı nedir?

İngilizce'de Mahiyet ne demek? : true nature, character

Fransızca'da Mahiyet : qualité [la], nature [la], propriété [la]

Almanca'da Mahiyet : Wesen, Art. Natur, Charakter

Rusça'da Mahiyet : n. суть (F), естество (N), св`ойство (N)