Mahlep nedir, Mahlep ne demek

Mahlep; bir bitki bilimi terimidir. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Gülgillerden, 6-10 metre yüksekliğinde bir ağaç, kokulu kiraz, İdris ağacı (Prunus mahaleb).
  • Bu ağacın bahar olarak kullanılan, nohut büyüklüğündeki yemişi

Mahlep hakkında bilgiler

Mahlep (Prunus mahaleb), gülgiller (Rosaceae) familyasından orta ve güney Avrupa'da Fransa ve Almanya, batı ve orta Asya'da kuzey Pakistan ve Kırgızistan ile kuzeybatı Afrika'da Fas arasında kalan coğrafya anayurdunu oluşturmaktadır.

Mahlep tanımı, anlamı:

Mahal : Yöre.

Metre : Yer meridyen çemberinin kırk milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm'lik temel uzunluk ölçüsü birimi. Genellikle desimetre, santimetre, milimetrelere bölünmüş ölçü aracı.

Ağaç : Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste. Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki.

Kokulu : Kokusu olan.

Kiraz : Bu ağacın kırmızı veya beyaz renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi. Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı (Cerasus avium). İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Bahar : İlkbahar. Bu mevsimde ağaçlarda açan çiçekler ve yapraklar. Baharat. Gençlik dönemi.

Nohut : Baklagillerden, ana yurdu Akdeniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri sarımtırak renkte, tanesi baklamsı bir bitki (Cicer arietinum). Bu bitkinin bol nişastalı, yuvarlak tanesi.

 

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Üstün niteliği olan. Önemli. Büyük abdest. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Niceliği çok olan. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse.

Familya : Karı, eş. Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile. Aile.

Diğer dillerde Mahlep anlamı nedir?

İngilizce'de Mahlep ne demek? : mahaleb

Rusça'da Mahlep : n. мед (M)