Makastar nedir, Makastar ne demek

Makastar; kökeni arapça, farsça dillerine dayanır.

  • Kumaş biçen, prova yapan, parçaları patrona göre ayarlayan, iş dağıtımını yapan usta, makasçı

Makastar hakkında bilgiler

Makastar, kesim ustasıdır. Konfeksiyon, çeyiz, mensucat, triko piyasalarında çalışır. Genel olarak tekstil piyasası denilen bu alanda iç çamaşırından yatak çarşafına kadar bütün ürünler, belli bir kalıp ve buna göre kesim ve kesilen parçaların dikimi esasına göre işlenir.

Bir kesim masası etrafında devamlı ayakta çalışan makastarın araçları makas, falçata, kesim motoru, metre, mezura, cetvel, kalem, pastal kağıdı, tela, mandal, maşa, karton, ağırlıklar, askı, hızardır. Kesilen ürünleri yerleştirmek için raf sistemleri vardır. Kesim yapılacak kumaşlar depoda cinslerine göre korunur.

Basit kesimler el makasıyla yapılır. Büyük miktardaki kesimler için üst üste yığılan malzeme, çokkatlı halde, üzerinde çizim yapılır veya kalıbı alınarak otomatik makasla kesilir. Bu çokkatlı kesime pastal denir. Geniş atölyelerde makastarlar, reçmeciler, overlokçular, ütücüler, metocular, ambalajcılar, paketlemeciler, hamallar hepsi bir arada olabilir.

Makastar kısaca anlamı, tanımı:

Kumaş : Varlığı ve kişiliği oluşturan nitelik veya malzeme. Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokunmuş her türlü dokuma.

 

Parça : Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Güzel, alımlı kız veya kadın. Nesne. Müzik eseri. Pasaj.

Usta : Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse. Zanaat öğreticisi. Zanaatçılar için unvan. Eli uz, işinin eri, becerikli, mahir. Osmanlı Devleti'nde saraydaki cariye ve hizmetlilerin kıdemlisi. Akıl veren veya öğreten kimse.

Makas : Bazı eklem bacaklı hayvanların ön ayaklarında bulunan, savunma ve saldırmada kullanılan kıskaç. Çalma, kırpma. Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çapraz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen herhangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı. Dirsek. Birbirine komşu iki demir yolu hattını hemen bunların uzantısındaki üçüncü hatta bağlamaya yarayan alet. Birbirini kesen demir yolu kavşağı. Üst uçları birbirine bağlı, alt uçları açık olan iki direkten kurulmuş, ağırlık kaldırma düzeni. Mobilyalarda yukarıdan aşağıya doğru açılan kapakları yatay konumda tutmak amacıyla yapılmış mafsallı, kollu kapak aracı. Su topunda iki ayağın teker teker yarım daire biçiminde çevrilmesiyle yapılmış olan bir hareket. Çatı ve köprülerde genellikle ağaç veya çelikten yapılan, ağırlığı karşılıklı iki ayağa veya duvara aktaran çatılmış kiriş sistemi. Bazı araçlarda üst üste konulmuş birkaç yassı çelikten yay.

 

Prova : Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde olup olmadığını anlamak için yapılmış olan deneme. Yazar veya düzeltmen tarafından üstünde düzeltmeler yapılmış olan basılı metin. Bir giysiye son biçimini vermeden önce giysiyi giyecek kişinin üzerinde yapılmış olan düzeltme.

Patrona : Osmanlı Devleti'nde tümamirale yakın bir deniz subaylığı unvanı.

Ayar : Bir iş veya bir davranışta gereken ölçü. Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu. Değer, derece. Altın, gümüş vb. madenlerden yapılmış şeylerin saflık derecesi. Saatler için belli bir yere göre kabul edilmiş olan ölçü.

Dağıtım : Dağıtma işi, tevzi. Bir merkezden çeşitli yerlere gönderme işi.

Makasçı : Demir yollarında makasları açıp kapayarak trenlere yol veren görevli. Makastar. Makas yapan veya satan kimse.

Kesim : Pazarlık, anlaşma. Terzinin belli bir ölçü ve örneğe göre kumaşa biçim verme işi, fason. Kesme zamanı. Hazineye ait herhangi bir gelirin belli bir bedel karşılığı keseneğe verilmesi, mukataa. Boy bos, endam. Bölge. Bölüm, parça, kısım, sektör. Kesme işi. İşaretlenmiş belli yer.

Konfeksiyon : Hazır giyim eşyası diken sanayi kolu. Hazır giyim eşyası.

Diğer dillerde Makastar anlamı nedir?

İngilizce'de Makastar ne demek? : fitter

Fransızca'da Makastar : coupeur/euse [le][la]

Almanca'da Makastar : n. Zuschneider

Rusça'da Makastar : n. закройщик (M)