Make a bolt türkçesi Make a bolt nedir

Make a bolt ingilizcede ne demek, Make a bolt nerede nasıl kullanılır?

Make : Erişmek. Çeşit. Yapı. -e neden olmak. Eylemek. Düzeltmek. Marka. Zorlamak. Kapatmak (devreyi). Hesap etmek.

A : Belirli bir tür veya nitelikteki. Pek iyi. Bir. En yüksek not. Atom ağırlığı. Amperin simgesi. Miktar belirtir. Herhangi bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Argonun simgesi.

Bolt : İki parçayı birleştiren yuvarlak, çelik burmalı çivi. Sürgülemek. Katları oluşturan oyuncuların bir sürgü gibi kapanıp açılmalarına dayanan oyun biçimi. Saplaç. Tülbentten geçirmek. Fırlamak. Sürgü düzeni. Sürmelemek. Cıvatalamak. Çiğnemeden yutmak.

Make a bolt for : Tabanları yağlamak. Tüymek. Fırlamak. Fırlayıp bir yere doğru koşmak. Kaçmak.

Make a bolt for it : Tüymek. Kaçmak.

Make a backup : Yedeklemek.

Make a bed : Yatak yapmak.

Make a bid for : Teşebbüste bulunmak. Kazanmak için girişimde bulunmak. (bir şeyi) kazanmaya çalışmak. Elde etmeye çalışmak. Çaba harcamak. Uğraş vermek. Kazanmaya çalışmak.

Make a bargain : Anlaşmak (pazarlık). Bir işi bağlamak. Anlaşmaya varmak. Anlaşmak. Mutabık kalmak.

Make a blunder : Gaf yapmak. Pot kırmak. Falso yapmak. Nane yemek. Baltayı taşa vurmak.

İngilizce Make a bolt Türkçe anlamı, Make a bolt eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Make a bolt ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Bolt : Sıvışmak. İki parçayı birleştiren yuvarlak, çelik burmalı çivi. Sürgülemek. Saplaç. Katları oluşturan oyuncuların bir sürgü gibi kapanıp açılmalarına dayanan oyun biçimi. Çiğnemeden yutmak. Cıvata. Cıvatalamak.

Bust out of : Sıvışmak. Topuklamak.

Bunk : Kaçma. Kuşet. Yatak (gemi.). Ivır zıvır. Sıvışma. Sıvışmak. Tabanları yağlamak. Yatak. Saçmalık. Palavra.

Bleed off : Basınç boşalmak. Yük atma. Kaçırmak. Basınç. Boşaltma. Yük atmak. Boşaltmak. Gaz boşalmak.

Abscond from : Ayrılmak. Sessizce sıvışmak.

Blow : Esmek. Çalmak. Atmak (sigorta). Üflemek. Su fışkırtmak (balina). Çarçur etmek (argo terim). Çiçeklenmek. Körüklemek. Esmek (rüzgar).

Bolted : Cıvata ile tutturulmuş. Elemek. Tülbentten geçirmek. Cıvata ile tuttur. Sürgülemek. Demirli. Çekilmek (partiden). Sürmeli. Çiğnemeden yutmak.

Clear out : Ortadan kaybolmak. Tertemiz etmek. Boşaltmak. Çekilip gitmek. Yıkılmak. Defolmak. Çekip gitmek. Tahliye etmek. Sıvışmak.

Blow through : Hızla harcamak. Sıvışmak. Çabucak bitirmek.

Bunking : Tabanları yağlamak. Ivır zıvır. Palavra. Sıvışmak. Ranzada yatmak. Kaçma. Yatakta yatmak. Kuşet.

Make a bolt synonyms : do a bunk, abscond, blew, cut away, absquatulation, absquatulate, bunked, flee, get away, fly the coop, absconding, border on, beat it, fled, escape from, absconds, break away, scrams, bust out, avoid, bunks, bolts, beat a retreat, scram.