Make a bolt for türkçesi Make a bolt for nedir

Make a bolt for ingilizcede ne demek, Make a bolt for nerede nasıl kullanılır?

Make : -e neden olmak. Düdüklemek. Biçim. Marka. Verim. Hazırlamak. Kazanç. Eylemek. Zorlamak. Meydana getirmek.

A : Pek iyi. La (müzik terimi). Herhangi bir. Bir. En yüksek not. Miktar belirtir. Belirli bir tür veya nitelikteki. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. (herhangi) bir. Atom ağırlığı.

Bolt : Fırlamak. İki parçayı birleştiren yuvarlak, çelik burmalı çivi. Cıvatalamak. Sürmelemek. Sürgülemek. Sürgü düzeni. Sıvışmak. Cıvata. Çiğnemeden yutmak. Tüymek.

For : -e. Karşılığında. -e uygun. Adına. Zarfında. -e rağmen. -e karşı. İçin. Uğruna.

Make a bolt : Tüymek. Kaçmak. Kirişi kırmak.

Make a backup : Yedeklemek.

Make a bargain : Bir işi bağlamak. Anlaşmaya varmak. Anlaşmak (pazarlık). Mutabık kalmak. Anlaşmak.

Make a bed : Yatak yapmak.

Make a bolt for it : Kaçmak. Tüymek.

İngilizce Make a bolt for Türkçe anlamı, Make a bolt for eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Make a bolt for ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Absconds : Kanundan kaçmak. Sıvışmak. Kaçmak (bir suçtan dolayı). Saklanmak. Gizlice gitmek. Alacaklıdan kaçmak. Gizlice kaçıp gitmek. Kaçıp gizlenmek. Gizlice kaçmak.

 

Clear out : Defolmak. Çekilip gitmek. Hepsini satmak. Satıp bitirmek. Çekip gitmek. Boşaltıp temizlemek. Sıvışmak. Boşaltmak. Yıkılmak.

Darted : Atmak. Çıkıvermek. Sıçramak. Cirit. Çıkarıvermek. Vın diye geçip gitmek. Fırlatmak. Dart. Atılmak.

Beat a hasty retreat : Bir yerden kaçmak. Toz olmak. Çabucak kaçmak. Hızla geri çekilmek.

Scat : Uzamak. Caz müziğinde anlamsız hecelerle şarkı söylemek. Hayvan dışkısı. Hemen uzaklaşmak. Anlamsız hecelerle şarkı söylemek (caz). Yaylanmak. Anlamsız hecelerle caz söyleme tekniği.

Abscond : Gizlenmek. Saklanmak. Alacaklıdan kaçmak. Gizlice kaçıp gitmek. Kaçmak (bir suçtan dolayı). Gizlice kaçmak. Gizlice gitmek. Kaçıp gizlenmek. Kanundan kaçmak. Sıvışmak.

Clear off : Defolmak. Yok etmek. Bir yeri tasfiye etmek. Sıvışmak. Bir yeri tahliye etmek. Açmak. Ortadan kaybolmak. Çekip gitmek.

Blew : Fışkırmak. Uçurmak. Üflemek. Esmek. Kaçırmak (fırsat). Kahretmek. Soluk soluğa kalmak. Patlamak. Yelpazelemek. Solumak.

Bounces : Girivermek. İşten çıkarmak. Sepetlemek (argo terim). Sıçramak. Zıplamak. Sektirmek. Kovmak. Sekmek. Zıplatmak. Dalmak.

Escape from : Kirişi kırmak. -den kaçmak.

Make a bolt for synonyms : fled, bunk, bolt, border on, avoid, scats, boom, run, dart, break away, beat feet, scat singing, bolted, absconding, break, do a bunk, bust out, fly the coop, beat it, bounce, blow, abscond from, absquatulate, blow through, breaks, absquatulation, boomed, bunks, scating, bleed off, cut and run, bunking, booms.