Makedon nedir, Makedon ne demek

Makedon; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

  • Makedonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse, Makedonyalı

Makedon hakkında bilgiler

Makedonlar (Makedonca: Македонци - Makedontsi), Balkan Yarımadası'nda çoğunlukla Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan bir Güney Slav etnik grubudur. Güney Slav dili olan Makedoncayı konuşurlar. Makedon etnik unsurunun yaklaşık üçte ikisi Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşar.Ancak diğer ülkelerde bir dizi topluluklar da vardır.

Makedonların "kökenleri" çeşitli ve zengindir. Antik dönemde merkezi Aşağı Strymon olan, Kuzey Makedonya'daki Vardar havzasında Paionyanlar tarafından iskan edildi. Pelagonesler, Pelagoniyenye'de Yukarı Makedon halkları tarafından iskan edildi; batı bölgesinde iken İlirya (Ohri-Prespa) halkları tarafından iskan edildiği söyleniyordu. Geç Klasik Dönemde, madenciliğe dayalı birçok gelişmiş polis tipi yerleşim vardı ve bunun yanında ekonomi gelişiyordu. Bu gelişim sayesinde Paeonia, Makedonya Krallığı'nın kurucu eyaleti oldu. Roma'nın bölgeyi fethiyle Romalılaşma başladı. Bu Romalılaştırma bölge üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.

Antropolojik olarak Makedonlar, Balkanlarda tarih öncesi ve tarihi demografik süreçleri temsil eden genetik soya sahiptir. Bu tür soy da genellikle diğer Güney Slavları olan Bulgarlar, özellikle, Sırplar, Boşnaklar, Karadağlılar ve aynı zamanda kuzey Yunanlar ve Romenler bulunur.

 

Makedonların büyük bir çoğunluğu bir Slav dili konuşur, kendilerini Ortodoks Hıristiyanlar olarak tanımlayarak komşuları ile kültürel ve tarihsel "Ortodoks Bizans-Slav mirası"nı paylaşır.

Makedon ile ilgili Cümleler

  • Makedonya'ya Makedonca'da "Makedonija" denir.
  • Makedonca konuşuyor musunuz?
  • Makedonca konuşabilirmisin?
  • Aristo Makedon monarşisine dalkavukluk ediyordu.

Makedon anlamı, kısaca tanımı:

Halk : Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Yaratma. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk.

Makedonca : Makedonya'da kullanılan dil. Bu dille yazılmış olan.

Makedonyalı : Makedon.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Balkan : Sarp ve ormanlık sıradağ.

Yarım : Tam ve istenildiği gibi olmayan, eksik, noksan. Saatte on iki otuz. Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan her biri. Bir bütünün yarısı olan miktar. Hastalıklı, sakat, sağlıksız.

 

Çoğunluk : Sayı üstünlüğü, ekseriyet, azınlık karşıtı.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Güney : Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Güneş gören yer. Lodos.

Slav : Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad.