Makine gücü nedir, Makine gücü ne demek

Makine gücü; bir fizik terimidir.

  • Bir makinenin bir saniyede yapabildiği iş miktarı

Makine gücü anlamı, tanımı:

Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil.

Saniye : Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi. Fizik ve mekanikte zaman birimi. Bir derecenin üç bin altı yüzde biri.

Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.