Malice türkçesi Malice nedir

Malice ile ilgili cümleler

English: I bear him no malice.
Turkish: Ona karşı hiçbir kötü niyet taşımıyorum.

English: There was no malice in what he did.
Turkish: Onun yaptığında hiçbir kötü niyet yoktu.

English: Such things are often a result of accident rather than malice.
Turkish: Bu tür şeyler çoğunlukla kötülükten daha ziyade bir kaza sonucudur.

English: He did it without malice.
Turkish: Onu kötü niyet olmadan yaptı.

Malice ingilizcede ne demek, Malice nerede nasıl kullanılır?

Malice aforethought : Kasıt. Taammüt. Taammüd. Cürmü kast.

Malice prepense : Taammüt. Taammüd. Kasıt.

Malice registration : Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kötü amaçla kütüğe yazım.

Of malice aforethought : Kasten.

Of malice prepense : Kasten. Kasıtlı olarak. Taammüden.

Malic : Malik. Elmadan yapılmış. Elma.

Malicious act : Kötü niyetli fiil.

Malicious : Kötü niyetli. Fena. Kem. Kasıtlı. Şeytanca. Kötü kalpli. Kinci. Bedhah. Hain. Kötücül.

Malicious arrest : Kötü niyetle tutuklama. Haksız tevkif.

With malice prepense : Kasıtlı olarak. Kasıtlı. Taammüden. Kasten.

İngilizce Malice Türkçe anlamı, Malice eş anlamlısı

 

Sözcükler, direkt olarak Malice ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Evilness : Fenalık. Bela. Kötü niyetlilik. Şeytanlık. Günahkarlık.

Corruption : Yedirim. Namussuzluk. Yozlaşma. Çürüme. Yolsuzluk. Bozma. Rüşvet. Yozlaştırma. Ahlaksızlık.

Malice aforethought : Cürmü kast. Taammüd. Taammüt.

Cattiness : Kurnazlık. Sinsilik. Bir kedinin doğası. Akıllılık.

Deviltry : Şeytan işi. Kontrol edilemeyen muzırlık. Sihir. Kötü kalplilik. Şeytanlık. Sihirbazlık. Kötü niyetlilik. Afsun. Yaramazlık.

Agitators : Parmakçı. Kışkırtan. Kampanyacı. Provokatör. Karıştırıcı. Tahrikçi. Kışkırtıcı. Ajitatör. Tahrikçi kişi.

Bad faith : Aldatma. Aldatma kastı. Kötü kasıt. Suiniyet.

Deliberateness : Teenni. Düşüncelilik. Dikkatlilik. Tedbirlilik.

Dolus : Aldatma. Hile. Sahtekarlık. Kandırma.

Enormities : İğrençlik. Aşırı zalimlik. İrilik. Muazzamlık. Cinayet. Büyüklük. Alçaklık. Habislik.

Malice synonyms : malevolency, cruelness, hoaxes, gall, feuded, darkness, meaning, antagonism, intention, ill will, bad intention, diskindness, venom, lark, cruelty, rancour, hoax, impishness, premeditation, spite, covetousness, grudging, grudgers, jaundice, malicious intent, enormity, intendment, corruptions, grudge, green eyed, hard feelings, malignity, complot.

 

Malice zıt anlamlı kelimeler, Malice kelime anlamı

Benevolence : İyilik. Sadaka. Hayır. İhsan. Kayra. Hayırseverlik. Cömertlik. Yardımseverlik. Bağış. Yardım.

Good : Doğruluk. İyilik. Emin. Menfaat. Sağlam. Güzel. Yarar. Dolu dolu. Sağlığa yararlı. Yararlı.

Goodness : Faziletlilik. Öz. Erdemlilik. Cevher. İhsan. Fazilet. Erdem. Bir şeyin yararlı olan kısmı. İyilik. Güzellik.

Malice ingilizce tanımı, definition of Malice

Malice kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Malevolence. A disposition to injure another. To regard with extreme ill will. A spirit delighting in harm or misfortune to another. Enmity of heart. A malignant design of evil. Ill will.