Malice prepense türkçesi Malice prepense nedir

Malice prepense ingilizcede ne demek, Malice prepense nerede nasıl kullanılır?

Malice : Kötülük. Kötü niyet. Fesat. Şer. Melanet. Garaz. Haset. Kötülük etme isteği. Garez. Kasıt.

Prepense : Taammüdü. Tasarlanmış. Önceden düşünülmüş. Kasti. Kasıtlı.

Of malice prepense : Kasten. Kasıtlı olarak. Taammüden.

With malice prepense : Kasıtlı olarak. Kasıtlı. Taammüden. Kasten.

Malice aforethought : Taammüt. Taammüd. Kasıt. Cürmü kast.

Malice registration : Başkalarını zarara sokmak amacıyla yapılmış yazım. Kötü amaçla kütüğe yazım.

İngilizce Malice prepense Türkçe anlamı, Malice prepense eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Malice prepense ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Designedness : Tasarlama. Önceden tasarlama.

Intent : Niyetli. Kararlı. Hevesli. Amaç. Azimli. Dalmış. Meram. Maksat. Niyet.

Intendment : Gerçek mana (hukuk terimi). Niyet. Gerçek anlam. Gaye. Maksat. Amaç. Hedef.

Mens rea : Cürmü kast. Failin suç işleme anında var olması gereken zihni durumu. Suç işleme niyeti. Kasıtlı suç.

Premeditation : Önceden planlama. Tasarlama. Kurma. Kurma suç. Önceden düşünme. Önceden tasarlama.

Malice : Garaz. Garez. Haset. Kötü niyet. Şer. Muziplik. Fesat. Kötülük. Melanet.

 

Intents : Niyet. Maksat. Gaye. Amaç.

Dolus : Kötü niyet. Aldatma. Hile. Kandırma. Sahtekarlık.

Malice aforethought : Cürmü kast.

Deliberateness : Tedbirlilik. Dikkatlilik. Teenni. Düşüncelilik.

Malice prepense synonyms : malices, purpose, meaning, intention, meanings.