Malikiyet nedir, Malikiyet ne demek

Malikiyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Malik olma durumu

"Malikiyet" ile ilgili cümleler

  • "İnsanlar bir şeye malikiyetle mağrurdurlar: Kültür." - H. R. Gürpınar

Malikiyet kısaca anlamı, tanımı:

Maliki : Bu mezhepten olan kimse. İslamiyette dört Sünni mezhepten biri.

Malik : Sahip, iye.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Olma : Olmak işi.