Malta eriği nedir, Malta eriği ne demek

Malta eriği; bir bitki bilimi terimidir.

  • Yenidünya

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: yenidünya]

Malta eriği hakkında bilgiler

Malta eriği (Eriobotrya japonica), diğer adıyla yeni dünya, doğal yaşam alanı güney Çin olan, gülgiller familyasından bir ağaç ve bu ağacın meyvesi.

Anayurdunun Çin olduğu sanılan maltaeriği önceler, Japonya'da yetiştirilmeye başlanmış, daha sonraları buradan Akdeniz ülkelerine ve Avrupa'ya yayılmıştır. Bugün, özellikle astropik bölgelerde büyük miktarlarda üretilen maltaeriği Türkiye'de de en çok Akdeniz Bölgesi'nde yetiştirilmektedir.

Maltaeriği ağacı yaz kış yeşil kalabilen, yani yapraklarını dökmeyen bitkilerdendir. Ortalama 10 metreye kadar boylanabilen ağacın daha çok dal uçlarına yığılmış elips biçimli iri yaprakları vardır. Bu sert yapılı, derimsi yaprakların üst yüzü koyu yeşil, arkası ise pas rengi tüylüdür.

Maltaeriği en iyi kumlu ya da killi topraklarda yetişir. Daha çok aşılama yoluyla, bazen de tohumdan üretilir.

Malta eriği kısaca anlamı, tanımı:

Yenidünya : Orta oyununda ev dekoru olarak kullanılan kafes biçiminde paravan. Renkli veya sırlı sırçadan yapılan, süs olarak asılan top. Gülgillerden, Akdeniz çevresinde yetişen, büyük, pürüzsüz ve sert yapraklı bir ağaç (Eriobotrya Japonica). Bu ağacın erik büyüklüğünde, iri çekirdekli, sarı renkli, sulu ve mayhoş meyvesi, Malta eriği.

 

Japon : Japonya'ya özgü olan. Japonya halkından veya bu halkın soyundan olan kimse.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Dünya : Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü. Meslek veya iş birliği içinde bulunan kimseler, camia. Duygu, düşünce ve hayal âlemi. Dış, çevre, ortam. Güneş'e yakınlık bakımından üçüncü gezegen, acun. İnançları bir olan ülke veya insanlar topluluğu. Herkes.

Doğal : Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan, doğa güçlerine, kurallarına uyan, tabii, natürel. Olağan, alışılmış, her zamanki gibi olan, beklenildiği gibi. Kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış, yapay karşıtı. Sağduyuya, mantığa, olağan düzene uygun olan. Katıksız, saf. Yapmacık olmayan. Doğada olan, doğada bulunan.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Güney : Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, cenup, kuzey karşıtı. Lodos. Denizli iline bağlı ilçelerden biri. Güneş gören yer.

Diğer dillerde Malta eriği anlamı nedir?

İngilizce'de Malta eriği ne demek? : n. loquat, Japanese medlar

Almanca'da Malta eriği : die Wollmispel